Vyjednávání KS v DPP se nikam nepohnulo (29.6.2020).

Vedení se odkazuje na částečnou karanténu na radních na Magistrátu a probíhajícími jednáními s politiky, které se nikam zatím nepohnulo.

Stále je nám podsouván návrh města, že městské firmy by neměly navyšovat mzdy.

Můj příspěvek do diskuze na téma zmrazených mezd po pět let vinou dlouholeté KS v DPP vedení odmítlo s tím, že přeci nárůst byl (inflace plus procento) a že jsme to podepsat přeci nemuseli… v tomto duchu proti mně vystoupili i někteřízřejmě vedení vstřícní- „taky kolegové“…  asi jsou spokojeni. Zatímco jinde ročně rostla mzda o pět, sedm, deset procent, naše po léta zabržděné tarify, byly podle nich zřejmě v pořádku. Také jsem upozornil na plýtvání města penězi na různé nesmyslné projekty třeba pseudokavárny na silnici na nábřeží. Nechť si hledají peníze tam a ne u zaměstnanců.

Opravdu nerozumím tomu, proč velká část zaměstnanců tyto „taky odboráře“ podporuje a proč ve větším množství nepřejdou k Odborové radě, která chce důstojné podmínky pro jejich práci a mzdu. Alespoň po dobu vyjednávání… Zaměstnanci, nechtějí-li zaplakat nad výsledkem a obsahem své peněženky, by měli rychle jednat. Jen silná odborová rada může prosadit zásadní požadavky.

Přihláška zde:  http://www.odborovarada.cz/novaprihlaska.htm

Další jednací den je 14.září. , jednání s politiky je 15.července.