Přihláška  do Odborové rady


 

Žádost o přijetí je možné si otevřít, vyplnit a následně vytisknout přímo ve formátu .html nebo ve formátu .doc či .pdf: 

 

 

      Chcete-li PLNOPRÁVNÉ ČLENSTVÍ a platit příspěvky srážkou ze mzdy (1% z čistého příjmu), vyplňte tento formulář:   

·         UNIVERSÁLNÍ FORMULÁŘ PRO ODBOROVOU RADU PRO VŠECHNY NÍŽE JMENOVANÉ FIRMY. (V PDF)

 

Přihláška do ROH

·         UNIVERSÁLNÍ FORMULÁŘ PRO ROH PRO DPP A ŠT.  (V PDF)

 

 OR se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.