Z kolektivního vyjednávání 24.5.2019 v DPP:

Odborová rada, ještě před jednáním, všem přítomným odborovým organizacím (a ne všechny jsem tam viděl) předložila návrh letový příplatek (poskytovaný všem) projednat jako prioritní. Až pak ostatní body.

S tím ale nesouhlasil p. Schneider. Jejich prioritou jsou dohodnuté výkonnostní odměny, které vnímá jako pozitivní. Stejně tak p. Obitko, který pro ně horuje.. jakož i pro investici do zlepšení prac. prostředí (prezentoval výměny mís na WC..) Ne každý má prostě stejné myšlení, ne každý hájí stejné skupiny zaměstnanců. Některým stačí příslib investice do nového vybavení záchodů...někdo chce pro lidi hlavně prachy. Mezi takové se řadí Odborová rada. Bohužel, lidi ve velkém počtu stále p. Obitka a jemu podobné podporují… tak si pak ale nestěžujte, kolik berete….

Chcete to změnit? Přihláška k nám je zde: http://www.odborovarada.cz/novaprihlaska.htm

Jednání začalo bodem 5.5.13- zrušení karenční doby. Změnou zákona odpadá potřeba úhrady placení prvních tří dnů nemoci, coby benefit poskytovaný zaměstnavatelem. Nyní již může každý marodit za peníze od prvního dne nemoci- ze zákona.

Dále OO navrhly nový bod: 5.9.23- jednání o pojištění (pojistka na blbost) …pro všechny zaměstnance…. již od nové KS…...! Odborová rada zde dlouhodobě lobuje za profese, které jsou podle nás potřeba pojistit. Například Vrchní vedení, údržbáři, různí manipuláci... Je možné, že nakonec pro všechny pojištění nebude, určitě si ale pohlídáme, aby tam byly profese a činnosti, které zastupujeme, lidé, kteří jsou našimi členy.

Zaměstnavatel se nebrání tomuto jednání... a tedy shoda.

Dále se probraly kostlivci ve skříni, neboli pojistky, které pro různé skupiny zaměstnanců někdo někdy v podniku uzavřel a které nyní chce zaměstnavatel vkomponovat do KS (asi kvůli daním). Jde o pojištění pro případ nálezu bomby v metru, pro revizory když přijdou k fyzické újmě (což se při jejich práci taky stane) a pro hasiče, kdyby přišli při práci k úrazu.
Odbory pak navrhly příspěvek dobrovolným hasičům (jednotka sboru dobrovolných hasičů- JSHDP), aby se mohli také pojistit. Na ně se stávající pojištění nevztahovalo. Zaměstnavatel souhlasí.

Odbory navrhují:  bod- 6.20. Zaměstnavatel vyčlení 30 mil Kč na zlepšení pracovního prostředí, vhodnou úpravou zejména hygienických a klimatických podmínek zejména provozních zaměstnanců. Nelze ji použít na investice.  Plán opatření zaměstnavatele bude s OO projednán v listopadu 2019 a úpravy před zahájením projektů. Plnění plánu a úpravy budou čtvrtletně vyhodnocovány. Pokud se částka nevyčerpá do 2020, bude v prosinci 2020 projednáno využití zbytku včetně možnosti přiznání zvláštní mim. odměny zaměstnancům.

Odborová rada souhlas s tím bodem ale podmiňuje dohodou na navýšení letového příplatku (za praxi). Nic ve zlém, ale nové záchodové mísy jsou až na druhé koleji. Prioritou jsou pro nás mzdy a rozfrncat miliony na jiné věci a říci nám pak(až k tomu bodu konečně dojdeme – a přečtěte si úvod, co jsem požadoval), že už nemáme peníze na letové… tak to tedy ne.

Dále se jednalo o cestovních náhradách – opět oproti letovému třetí liga důležitosti…

Bod 4.10.- letový příplatek. Zaměstnavatel navrhuje přidat korunu, Odborová rada požaduje tři koruny (+500 měsíčně). V naší snaze nás potporuje většina organizací, nikoli ale všichni – opět viz úvod.

Kompromisní varianta odborů je zvýšit letový příplatek o tři Kč s tím, že se posune v čase (tedy ne od ledna, ale třeba až od října).

Rozpor. Zaměstnavatel ani tak nesouhlasí.

Další bod- poskytnutí koruny za správu silničního vozidla (kat.M) v péči. Rozpor, zaměstn. se vyjádří.

Bod - 5.8- Specifická roční odměna – rozdělit 20 milionů na vánoce- shoda.

Složité jednání o tom, kdo na ni získá nárok…..

Zaměstnavatel zašle stanovisko.

 

Další kolo vyjednávání 3.června.   Zapsal –JZ-