Návrh od vedení DPP – jež dnes(5.6.) oficiálně poslali:

-           Doplňuje se text nového bodu 9.18:

9.18       Smluvní strany se zavazují, že v letech 2020 - 2021 nebudou jednat o nárůstu:

1.     poukázek na stravování dle bodu 5.2 KS, volnočasových poukázek dle bodu 5.9.9 KS a všech příspěvků dle KS,

2.     mzdových tarifů dle bodu 2 Přílohy KS,

3.     příplatků dle bodu 4 Přílohy KS,

4.     pobídkové složky mzdy nebo odměn z dohod dle bodu 5 Přílohy KS.

II. ZMĚNY PŘÍLOHY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY – MZDOVÝ PŘEDPIS – Pravidla pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

-            Doplňuje se text nového bodu 2.11:

2.11     V roce 2021 nedoje k navýšení tarifních mezd a středů mzdových tarifů dle bodu 2.8, a výše tarifních mezd a středů mzdových tarifů bude odpovídat hodnotám pro rok 2020. V roce 2021 nedojde k aplikaci bodu 2.9.

 

Takto se tedy chovají k těm, co pro jiné v první linii nasazovali po dobu karantény koronaviru, své životy…! Takto se chovají k těm, co na ně vydělávají…!

 

 Odborová rada návrh vedení DPP odmítá a začínáme sbírat podpisy pro uspořádání stávky:  formulář zde v pdf , zde v doc a zde v jpg

 

 

VYZÝVÁME VŠECHNY zaměstnance, kteří nejsou v odborech či kteří ze zištných důvodů podporují odbory, které zaměstnavateli za místa v radách pochlebují, ABY SVÝM VSTUPEM PODPOŘILI SÍLU ODBOROVÉ RADY.

 

Přihláška je ke stažení zde:  http://www.odborovarada.cz/novaprihlaska.htm

A zde je leták pro umístění na nástěnky (v pdf)