Konečný stav přihlášených kandidátů na funkcionáře Odborové rady + jejich případná nominace na Statutární místa v dané OO.

 

!!! Uzávěrku, může porušit už jen zdržený dopis poštou !!!

 

Za dělnické profese kandidují:

 Červinka Filip – 29- zam. v metru                  + statutár OO Metro

·     Dvořák Petr – 39- zam. ve Škodovce           + statutár ZO OSD Motol + ROH

 Hanuš Jiří – 43- zam. na lanovce                    + statutár ZO OSD Motol

 Holler Petr – 54-  zam. ve Škodovce    + statutár ZO OSD Motol + ROH

 Kudrna Tomáš –39- zam. vrch. vedení

 Pohlner Tomáš – 33- zam. v DEPu

 Rychtář Václav – 42- zam. v metru                 + statutár ZO OSD Motol + statutár OO Metro

 Schmid Jiří – 58- zam. v metru                        + statutár OO Metro

 Skuhrovec Václav – 49- zam. v DEPu             + statutár ZO OSD Motol

 Válek Vlastimil –53- zam. v DEPu                   + statutár ZO OSD Motol + ROH

 Zewel Zdeněk44- zam. v Muzeu Střešovice + statutár ZO OSD Motol

 

Za řidičské profese kandidují:

 Bergmann Tomáš – 54 – řidič autobusu

·     Bělaška Petr – 32 – řidič autobusu

·     Franc Zdeněk – 46 – řidič autobusu               + statutár ZO OSD Motol

·      Hejný Jiří   – 63   – řidič TRAM

 Pakosta Jiří – 53 – řidič TRAM

·     Pliska Petr – 55 – řidič autobusu

 Suchá Věra – 68- řidička TRAM

·     Sychra Petr – 48- řidič autobusu

 Zabloudil Jiří -54- řidič TRAM                          + statutár ZO OSD Motol + ROH

 

Za důchodce, Udržovačky a individuální členy kandidují:

   Cibulková Lucie -   26 let - mateřská -         + statutár ZO OSD Motol + ROH + OO Metro  +  pozice hospodářka OR

·          Ing. Douša Jaroslav CSc. – 69 let – OSVČ/důchodce                   + statutár ROH

 Rejhová (dříve Pokorná) Dana – 49 let - zam. ve zdravotnictví/indiv.čl.         + statutár ZO OSD Motol + ROH

·          Zabloudilová Hana – 50 let – úřednice/indiv. člen

 

vyřazeni:

   Válková Miluše -   63 let - starobní důchodce               + statutár ZO OSD Motol  - ze zdravotních důvodů stahuje kandidaturu.

 

 

Funkcionáře OR budou volit všichni členové Odborové rady a to jak přímí členové, tak členové se zprostředkovaným členstvím díky jejich OO sdružené v odborové radě. Do statutárních orgánů ZO OSD Motol, ROH a OO Metro budou volit výhradně členové daného subjektu.

Statutární zástupce Odborové rady volí únorová Konference.

 

 

Do voleb, jako kandidát na funkcionáře, se mohl každý přihlásit do 25.11.,( poštou nejpozději do konce listopadu) na formuláři, z Motoláčku 37 a kandidátní lístek je také ke stažení z adresy: http://www.odborovarada.cz/formular-ke-kandidature.pdf  

 

Kandidovat mohl i člen - nováček (pokud spolu s kandidaturou přiložil přihlášku do OR - ke stažení na:   http://www.odborovarada.cz/novaprihlaska.htm