Hygienická stanice hl. m. Prahy dnes (1.12.) potvrdila, že DPP porušuje konáním školení řidičů Usnesení vlády.

 

Opět jsem proto vedení DPP žádal o přerušení fyzické účasti na školení řidičů a jeho nahrazení například placeným samostudiem na PC či písemnou formou z dodaných materiálů.

 

S vedením DPP se na toto téma hádáme již více než měsíc.

Naše argumenty o nebezpečí přenosu infekce mezi řidiči při přestávkách (na chodbě, před vchodem u cigarety, na záchodě, u kafematu, při svačině...) jsme sdělili již mnohokrát.

Od září na toto nebezpečí upozorňujeme.... vytipovali jsme tři krizová místa(školení je jen jedno z nich) a sdělili je vedení DPP a na JPT. Nereagovali...

Řada řidičů a řidiček se na OR obrátila se svou obavou o své zdraví. Bojí se jít na školení a nedivíme se jim. Onemocněl zde Koronavirusem už i lektor!

Znovu jsme proto apelovali -na jednání s managementem DPP- a žádali přehodnocení neochoty vedení JPT, školení řidičů přerušit či konat jinou, než prezenční formou- a to zvláště kdy již bylo zjevné, že na školení dochází k přenosu infekce (viz zápis z jednání v DPP).

Opět nereagovali....

Naše právní oddělení se proto obrátilo na hygienu, která nám dává za pravdu. Školení je nezákonné (v rozporu s Usnesením Vlády ČR) a tudíž řidiči a řidičky jej mohou odmítnout s odkazem na obavu o své zdraví.

Zaměstnavatel nemá právo postupovat proti zákonu (Usnesení Vlády ČR má váhu zákona) a ohrožovat své zaměstnance a tudíž nemohou proti vám použít žádnou sankci a musí vám přidělit jinou práci. Nenechte ohrožovat své zdraví !

A pokud by na vás vyvíjeli nátlak, abyste na školení šli, kontaktujte nás.

Naši členové obdrží právní ochranu zdarma. Povedeme právní spory o náhradu škody vůči DPP u všech postižených členů.

Našim členem se může stát každý – přihláška zde: http://www.odborovarada.cz/novaprihlaska.htm

 

-JZ-