Zpráva z jednání v Blansku 20.11.2017.

V pondělí 20. listopadu proběhlo další provozně ekonomické jednání odborů s vedením dopravní společnosti ČAD Blansko a.s.. Následně se konalo tradiční posezení se členy a příznivci v restauraci "Na pražci" v Blansku.

Hned po příjezdu jsem byl překvapen pokračujícím tempem prací nového autobusového nádraží. Kde minule zela rozkopaná díra, dnes je funkční hráz a betonová cyklostezka. Viz foto. Jednání samotné bylo korektní, vedení zodpovědělo veškeré naše otázky a podněty a v závěru došlo i k dohodě na termínu schůzky příští – 19.února (a poté bude posezení se členy a příznivci v Boskovicích) a též 19.února předloží společnost svůj Návrh nové Kolektivní smlouvy. Odbory pak zareagují podáním proti návrhu (ve shodě) v zákonné lhůtě. I proto bude dobré, když v únoru do Boskovic přijde co nejvíce našich členů.  

Zajímavá čísla a informace, z jednání 20.11.2017, jistě ocení zvláště ti, kteří se nemohli do restaurace dostavit:

Ekonomické ukazatele udávají nárůst mezd řidičů (TH a D mají smluvní mzdy- o těch nejednáme). Oproti loňsku vzrostla průměrná hodinová mzda  o 27,65%. Pokud bereme v úvahu, že k nárůstu mezd došlo až po stávce, v dubnu, a že čísla odráží data k uzávěrce tří kvartálů a konec roku také ovlivní čísla, pak finanční srovnání oproti loňsku, očištěné o inflaci, bude uspokojující. Ano vím, že u některých jedinců tomu tak není, zde je třeba vyhledat mého kolegu Zdeňka France, a porovnat vše v páskách. Může být chyba ve výpočtu účtárny, může se jednat o výpadek daný poklesem přesčasů, nemocí, ale může jít i o problém, který nedokážeme z čísel rozpoznat a který bychom pak neprodleně řešili. Zatím jsme ujišťováni, že nárůst poznali i ti, kterým byl pozastaven příplatek na lince, který do března měli.

Výpočet mzdy je nyní jiný, rozhodně pro vás výhodnější a již od ledna, opět díky růstu minimální mzdy, na který je navázán, vzroste výše vašich mezd. Dobré každé dva tisíce navíc…. O dalších možnostech budeme jednat v rámci kolektivního vyjednávání a myslím, že prostor je hlavně v oblasti sociálních nákladů (daňově odepisovatelné položky).

Podnik má vcelku nové stroje s průměrných stářím kolem 4let. To je výborná deviza pro budoucnost. Letos je 8 nových vozů, příští rok přijdou 4 další. V oblasti nákladní dopravy nemá podnik lidi… i když se je snaží náborovat příspěvkem a byla jim výrazně zvýšena mzda (dodatkem ke KS), kdy průměr na hodinu překročil 180,-Kč a je tudíž velmi zajímavý. Pokud by ČAD sehnal nové řidiče nákladní dopravy, je schopen operativně nové vozy přikoupit. Práce je prý dost.

Pracovních úrazů oproti loňsku ubylo. Smrtelný nebyl žádný. Taktéž nebyl nikdo propuštěn z kázeňských důvodů. Fluktuace je poměrně velká, podnik to zdůvodňuje odchody do důchodu. To je problém celostátní… Dovolené se řeší a i díky přijetí nových řidičů se mírně snížil podíl přesčasů.

Úvodem jsem avizoval postup prací na novém autobusovém nádraží. Polemiku zde vyvolalo nucené couvání a nepříjemnosti, které to obnáší. Jsou navržena různá řešení.

Jako důležitý bod, který byl předložen se žádostí o zajištění nápravy, bych také upozornil na podnět, který nám napsali řidiči a který se týká svozu ožralů na lince Jedovnice- Brno. Naši řidiči jsou osobami atakováni, verbálně uráženi a chování cestujících není v souladu s přepravním řádem. Podnik se tím hodlá ve spolupráci s Kordisem a zastupitelstvem obcí zabývat.

Diskuzi se nevyhnula ani kvalita materiálů stejnokrojů a naši pochvalu směřujeme vedení v oblasti individuálního přístupu k šatníku řidiček- ke spokojenosti všech stran.  Jako nezbytnost, bych závěrem chtěl zdůraznit, potřebu vše co vám nelíbí psát (i SMSkou), nebo alespoň konzultovat s kolegou Zdeňkem Francem.  Blíží se nám doplňovací volby (na únorové Konferenci) a tak doufám, že mu s jeho nelehkou úlohou pomůže šikovný kolega. Sám, ze své činnosti vím, co to je, když jste na vše sám a to pak i chlap jako hora, síly medvěda, má časem všeho plné zuby… Zdeňka brzy čeká i nelehký úkol, rozvést po vás vánoční dárky a bonusové částky, které jste si u nás naspořili za dobu letošního členství. Pomozte mu v tom prosím, jak jen budete moci (třeba převzetím i za kolegu se kterým se střídáte). Děkuji vám všem.                        -JZ-