Zpráva z jednání – 2.11.- z jednání s Personálním úsekem.

 

V úvodu OO obdržely dopis vedení DPP, které odmítá návrh dodatku podaný společně odborovými organizacemi. Dopis jsem označil za zmatečný, protože měl řadu formálních pochybení a tiskových chyb. OO následně vyzvaly zaměstnavatele k zahájení jednání.

Proběhlo jednání o výše ceny jídla v kantýnách, v souvislosti s nárůstem ceny stravenky. Názory se různí. Problém samozřejmě je s vracením na stravenku, což provozovatelé odmítají. Zdražovat jídlo? Navrhuji možnost zaplatit dvě jídla (jednou stravenkou + drobné..), s tím, že by doslali lidi potvrzenku o zaplacení druhého a tu pouze druhý(jiný) den odevzdali… pro někoho to může být hloupost, prosím, váš názor vám neberu. Ale řešilo by to „nucené“ zdražování jídla.

Příklad návrhu:

Dodatek č. 1

Článek V. odst. 3 nově zní takto:

3. Ceny:     oběd (polévka, hlavní jídlo *, nápoj)                53 Kč

                   oběd (polévka, hlavní jídlo s přílohou*, nápoj + salát, zákusek nebo balený nápoj (min. 0,5l))                                                         100,- Kč

                   přesnídávková polévka                                      20,- Kč

                   hlavní jídlo *                                                      47,- Kč

                   zeleninový nebo ovocný salát (350 g)               28,- Kč 

                   salát nebo kompot (100 g)                                 14,- Kč

(*maso v syrovém stavu 150 g)

 

Dále diskuze o kultuře stolování, doplňkový prodej, hygieně….závěr diskuze – žádný….

Další bod.

Elektronické vzdělávání. Diskuze o prověřování znalostí, umístění aplikací na serveru, plán práce….

Otevřel jsem otázku „potvrzování norem“ na operativním stanovišti, kdy lidé normu nečtou, pouze odkliknou seznámení s normou… a to je špatně. Je třeba hledat systémové řešení. Jiné… Personální úsek se tím bude zabývat.

 

Motivační absolventský program. Zpráva o činnosti. Výčet případů, kdy, co, zařazení do programu, co prochází komisí a co se řeší.  Průměrný počet zameškaných hodin- 127 hodin (10 hodin na žáka)… děsné. Morálka upadá… Pozdní omlouvání absencí. Slabé sociální rodiny a dojezd do školy- diskuze..

 

Uvolňování funkcionářů odborů na jednání. Předložený materiál omezuje počet placených účastí (doprovodů) na provozní jednání v podniku. Navrhuje jen jednoho účastníka na jednu OO.  /citace textu: na jednáních se Zaměstnavatelem–činnost zástupců odborových organizací mimo rámec Dohody o uvolňování zástupce odborových organizací na úrovni Úseků, Jednotek, Služeb, Vozoven a Garáží bude volno z výkonu práce vykazované pod kódem P11 potvrzováno nejvýše jednomu zástupci odborové organizace (7.5 písm. d) KS)./  Naše Odborové sdružení nemá s tímto návrhem problém. Paradoxně více potvrzení (a placené účasti- viz třeba Tošil a jeho požadavek na zaplacení, když jde někam z volna..) vyžadovali různé pidi a taky organizace (a to neřeším potvrzení účasti, když někteří po získání razítka zmizí dáli..). Více viz IPŘ-10/2014. Diskuze… 

Pokračuje kontrola zápisu z minulého jednání. Běžná agenda interpelací, atp.

Konec 13.35hod

JZ