Informace z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 20. 2. 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

1.      Informace od VJPT – kurz „šotoušů“ se odloží na neurčito. Vyjádřil jsem potěšení, že tato partyzánština, byla odpískaná a pouze lituji zmařeného, proinvestovaného času. Dále diskuze o úterních zmatcích, kdy řidičům nebyly poskytnuty přestávky, provoz byl řízen zmatečně a na Pavláku docházelo k ohrožení při zřízení stanice bez označníku, bez dispečerské obsluhy..

  

2.      Diskuse s GŘ- generál (už zase) nebyl přítomen, někde je na výjezdu…

 

3.      Flash Report- informace ze zasedání představenstva DPP. Mimo jiné Majetkoprávní záležitosti z představenstva, Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019, Plán veřejných zakázek a poptávkových řízení pro rok 2020, Informace k uzavření smlouvy o Full Service vlaků metra typu 81-71M
na období 2020-2035, Výměna zpětných zrcátek na 35 vlacích metra typu 81-71M, Provozní rozpočet na rok 2020, Marketingová strategie DPP, Informace k výkonu funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů, Aktualizace Řádu organizačního, Motivační náborový příspěvek pro řidiče BUSu.

Informace o výlukách metra a povrchové dopravy, TRAM obratiště Podolská vodárna: 22. 2. - 1. 3.

TRAM Sokolovská (Nádraží Vysočany): 28. 2. - 4. 4. , TRAM Nádražní: 14. 3. - 30. 10. , Krátkodobé výluky TRAM, LD - revize: 9. 3. - 27. 3. , BUS Malešická:  předpoklad 24. 2. – 31. 7.

Plánované výluky metra - Pražského povstání – Kačerov 10. 4. – 13. 4., Pražského povstání – Hlavní nádraží 4. 7. – 12. 7. , Pražského povstání – Kačerov 26. 9. – 28. 9.

Info z pers. Úseku, mimo jiné Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí 

(aktualizace k 13. 2. 2020 včetně) , přehled fluktuace,

 

4.      Informace ke koronaviru -Nákazu koronavirem 2019–nCoV v Praze u všech dosud
19 testovaných osob laboratorní rozbory vyvrátily. Vedení bagatelizuje případný problém, který může nastat, až choroba dorazí do Prahy…. Na můj dotaz, zda po propuknutí případu nákazy zcela uzavřou garáž či vozovnu a lidi nechají doma na překážce, neodpověděli.

 

5.      Projednání - Návrh objemu přesčasové práce na rok 2020   -projednáno v rozsahu roku 2019.

 

6.      Informace k projektu Stejnokrojového vybavení – materiál o ničem. Zase chtějí zřídit skupinu… a 2,5roku chtějí něco zkoumat…  podle mne snaha zametat problémy pod koberec.

 

7.      Prezentace k projektu Metro 2040 – bezobslužné vlaky na lince C – spojenou s výměnou vozů. Od roku 2026(spíše 2030) nejdříve… prý je možné –ptal jsem se- aby jeden vlak metra na trase C jel automaticky a druhý řídil strojvedoucí… zajímavé.  V roce 2040 by měly linky C a D mít jednotné vlaky a obslužnost.

 

8.      Žádost 600130 – odd. BOZP - Projednání a uzavření dohody s odborovými organizacemi působícími v DP – Příkaz „2019--00 – Zajištění prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany“ pro rok 2020- rozsáhlá diskuze kdy to bude, kde to bude… proč tam chybí některá místa a jaké vady obsahuje tato směrnice. Odborová rada zajistí kontroly tam, kde působí její funkcionáři. Protože předložená norma má faktické nedostatky i časové údaje jsou nereálné, očekáváme její přepracování.

 

9.      Kontrola Zápisu č. 1 z PJ ze dne 23. 1. 2020 – odpovědi na různé interpelace – např.:

 

-        Prázdninový provoz- p. Barchánek: nejedná se přímo o prázdninový provoz, ale spíše poloprázdninový. Během prázdninového provozu jsou dopravní spoje omezeny o 15 %, momentálně jsou však omezeny pouze o 9 %. Je vycházeno z dopravní poptávky ze stejného období v minulém roce, která byla nižší, a dále z požadavků zástupců OO, snahy o poskytnutí dovolené řidičům a v neposlední řadě se jedná o reakci na personální situaci. Případ sdělený předsedou ODPP i na jednání 130000 – jednotka Provoz Autobusy je prověřován a v případě potvrzení nedostatečné kapacity bude řešena příslušná dílčí úprava.

-        p. Zabloudil: domnívá se, že poptávka cestující veřejnosti je stále stejná a tímto krokem dochází pouze k „šetření“ práce přesčas, čemuž rozumí.

Výluka „TRAM Nádražní“

-        p. Zabloudil: ohledně výluky „TRAM Nádražní“, která má trvat 7 měsíců, se dotázal, zda bude výluka i na Barrandově. Požádal o sdělení konkrétnějších informací, jak se výluka dotkne vypravenosti, zda budou zřizovány speciální linky, nebo bude posílena autobusová doprava.

-        p. Zabloudil: dotázal se, zda bude na Barrandově vyhrazený pruh pro autobusy. p. Barchánek: požadavky na preferenci jsou součástí místního šetření. Je si vědom problému, který v rámci autobusové dopravy na Barrandově vznikl minulý rok při opravách mostních objektů v ulici K Barrandovu. DP veškeré své požadavky uplatnil.

Tabulka „Nástupy a Výstupy“, záložka „Výstupy“

-        p. Zabloudil: dotázal se, z jakého důvodu rozvázalo ke konci roku 2019 s DP pracovní poměr takové množství řidičů autobusů a tramvají.

-        p. Krejčí: uvedl, že nejčastějším datem k odchodu např. do starobního důchodu je právě konec roku.

-        p. Zaloudil: dotázal se, zda důvodem nemůže být i vyplacení zvláštních kolektivních výkonnostních odměn až v měsíci lednu.

-        p. Krejčí: tuto domněnku vyloučil.

Informace k projektu „Stejnokrojové vybavení“

-      p. Zabloudil: domnívá se, že není nic proti ničemu, když se jednání této skupiny budou účastnit zaměstnanci, kteří denně nosí výstrojní součásti a byli by v pozici poradců.

Aktualizace Intranetu  p. Zabloudil: obdržel informaci od TŘ-P, že byla uveřejněna duplicitní stránka s chybnými údaji. Nyní je vše v pořádku.

 

-      Atd…..    

 

 

10.  Diskuse  - padly různé podněty na členy představenstva, na které nám odpoví do příštího zápisu. I vymůžete vznést - naším prostřednictvím – své náměty. Předložte je při návštěvním pátku v naší kanceláři v Motole, nebo je pošlete na e-mail: info@zoosdmotol.cz

 

 

 

 

Zpracoval JZ