Z jednání s managementem DPP 21.6.2018 :

 

Požádal jsem bezpečnostního ředitele o zajištění vhodného prostředí na střídacím místě Anděl. V poslední době se rozmohl nešvar, že tam různá individua řvou do mikrofonu (zvrací hlasivky), přes externí zdroj na plné reproduktory, případně buší do hrnců, košů a všeho co dělá hluk..

Připravuje se prodloužení smlouvy Ropidu s DPP o pět let (závazek veřejné služby) za stávajících podmínek.

informace  - Strategické cíle – viz dále níže.

Orionka-druhé Muzeum..- je zpracována studie, shánějí se peníze (v řádu stovek milionů).

2020 bude zahájena výstavba nové haly Hloubětína, 2022 by měla být dokončena.

Vozový park metra:  Priorita: Full Service vlaků metra M1  2020 – 2034, Priorita: Full Service vlaků metra 81-71M od roku 2021 ,Priorita: dodávka nových rámů podvozků vlaků metra typu M1 , Priorita: obnova vlaků metra 81-71M, případné prodloužení životnosti  souprav 81-71M o 15 let , Priorita: příprava technického zadání nových vozů metra.

Vozový park tramvají: Priorita: dokončení dodávek nových tramvají 15T , Priorita: postupná modernizace tramvají 14T , Priorita: realizace rekonstrukce KT8D5 , Priorita: postupné vyřazování vysokopodlažních tramvají T6A5, Priorita: realizace pilotního projektu rekonstrukce 1xT3R.PV a 1xT3R.PA , Priorita: snižování hlukové zátěže z provozu tramvají , Priorita: využití Opravny tramvají  i k externím zakázkám, Priorita: realizovat nové technologie v Opravně tramvají s cílem snížení nákladů za opravy u externích firem, Priorita: rekonstrukce 65 tramvajových vozů T3R.P na nízkopodlažní tramvajové vozy typu T3R.PLF.

Vozový park autobusů a vnitropodnikové dopravy: Priorita: kontinuální obnova vozového parku autobusů , priorita: kontinuální obnova vozového parku Vnitropodnikové dopravy, priorita: optimalizace systému řízení a využívání Vnitropodnikové dopravy.

Diskuze o vybavení stejnokroji a plánu přestrojení.

Sklad. Kritizuji ježdění do skladu pro nic…. na skladu není nic. Přesto tam zaměstnanec musí jet. Xena dluží zboží za 30milionů… nejsou součástky pro 4.000 lidí. Předpoklad zlepšení listopad- leden….

Ve skladu nejen chybí součástky, ale chyba je i v systému. V kolekci třeba úplně  chybí položka dámské zimní kalhoty a řidičky tak používají své džíny..

Jednoduché to není ani s montérkami a námi navržené řešení (zaměstnanec si koupí montérky své a podnik mu na ně přidá) bylo zaměstnavatelem zamítnuto: Finanční příspěvek na pracovní oděv pro zaměstnance DP

-         p. Zabloudil: dotázal se, zda je možnost zaměstnancům přispívat na pracovní oděv finanční hotovostí, aby si zaměstnanci pořídili vlastní pracovní oděv.

-         p. Hlaváč: tato možnost není reálná a je nevýhodná pro obě strany. Zaměstnanec by musel odvádět daně a zaměstnavatel odvody.

Vystrojování je podle nás čím dál horší, rok od roku, a různé modely bodů, výnosnosti, elektronických knížek a přestrojování kolekce stav dále jen zhoršují.

Další jednání o stejnokrojích proběhne v srpnu.

Jednání pokračuje zprávou o projednávání změn v programu Kariérové poradenství pro VŠ a projednávání změn v programu Kariérové poradenství pro SŠ. Jedná se hlavně o přiřazování tarifních stupňů ke kariérovým místům.

 

Kontrola zápisů -      několik příkladů - např.:  Ze zápisu číslo 4 a 5 –

 Pokrývání pražského metra mobilním signálem

-            p. Zabloudil: dotázal se na podrobnější informace k pokrývání metra mobilním signálem.

-            p. Hlaváč: uvedl, že smlouva je uzavřena na 20 let s finančním plněním pro DP 120 mil. Kč na celé období. Termíny pokrytí jednotlivých stanic metra signálem budou řešeny následně. Pilotní projekt bude realizován do října 2018 na trase metra C, v úseku Muzeum – Roztyly. Státní operátor požaduje rychlé zavedení, nicméně DP musí poskytovat součinnost a umožnit vstup do tunelů metra. Do roku 2022 bude signálem pokryto celé metro.

-            p. Zabloudil: požádal o poskytování průběžných informací.

-          Náborová kampaň - p. Zabloudil: opakovaně poukázal na nevhodnost náborové kampaně. Dle jeho názoru by na náborových letácích mělo být uvedeno „průměrná mzda“.

-         Zobrazení doplatku na základě mzdové dohody - p. Zabloudil: dotázal se, zda je možné zpracovat zmíněné rozdělení v programu Microsoft Excel a vytisknout jej každému zaměstnanci.

-         p. Špička: ne, z důvodu administrativní náročnosti. Byla vydána informace „Sdělení 500250 – odd. Personální a mzdové pro všechny zaměstnance“, ve které je celkový postup vysvětlen. Tato problematika bude řešena a zařazena do dlouhodobých bodů.

Stav Libeňského mostu

-          p. Zabloudil: dotázal se na stav Libeňského mostu.

p. Urbánek: uvedl, že budou probíhat nové zátěžové zkoušky a další měření. Libeňský most je významnou kulturní památkou a bylo rozhodnuto o jeho vrácení zpět Ministerstvu kultury.

Zisk z dopravy na pramicích

-          p. Zabloudil: dotázal se, jakým způsobem se na tržbách DP podílí doprava na pramicích.

-          p. Urbánek: uvedl, že se nejedná o dopravu provozovanou DP.

Nevyžádaná e-mailová pošta (spam)

-          p. Zabloudil: upozornil, že tato situace je nepřípustná. DP má firewall, který by měl zabránit doručování nevyžádaných e-mailů.

- Vyjádření 410000 – jednotka Informační technologie – Ing. Koukol, Ph.D. ….jelikož jsme byli pod spamovým útokem, narostlo množství zachyceného a logicky i prošlého spamu. Se spamem bojujeme a řekl bych, že v rámci možností i úspěšně. Uživatele bych požádal o trpělivost.

….. a tak dále….  J

Poděkoval jsem zaměstnavateli za instalaci zásuvek na napájení našich extérních video záznamových zařízení, které pomáhají ochránit naše řidiče při sporu o zavinění nehody.

Závěrem bylo oznámeno, že aktuálně chybí 5% řidičů MHD do plného stavu

 

Příjemný den.           -JZ-