Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 18. 7. 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

Diskuse s GŘ a Flash Report

Podnik zaplatil 10,5 mil Kč jako vyrovnání, že využíval jakési pozemky, kam svážel odpad…  Autobusy z vozovny Střešovice budu přesunuty jinam, nesplňuje to bezpečnostní normu.  Naše žádost na přesunutí prac. obuvy řidičů z ústrojové kázně do ochranných pomůcek- OOP (i prac. rukavice). Žádost o stravenky v elektronické formě, jen dobrovolnou formou…tj.výběr.  Požádal jsem o vyčíslení nárůstu tržeb skrze nové strojky vydávající jízdenku na bankovní kartu ( v TRAM). Stručně probrána fluktuace. Informace o výlukách.

odborní ředitelé

 

Informace o přípravě nového systému periodického školení BOZP v roce 2019

 Podána informace o přípravě nového systému, dvouměsíční kurz pro určené zaměstnance – el. výuka. Výčet položek, osnova, test. Nezařazení zaměstnanci do kurzů budou školeni vedoucími. Zařazení provede úsek bezpečnostní.

vedoucí odboru 500400 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 

          Kontrola Zápisu č. 4 z PJ ze dne 23. 5. 2019 a Kontrola Zápisu č. 5 z PJ ze dne 20. 6. 2019

Podány informace k měření teplot v tram a bus vozech, informace o změnách staničních sloupků. Diskuze ohledně schůzky na řešení oděvní problematiky. Informuji zaměstnavatele, že šíří klamavou reklamu tím, že vydává žluté 15T TRAM za TRAM s Wifi, přičemž wifina – s internetem prakticky nefunguje v žádné z nich.

Čištění montérek – probíhá výběrové řízení na nového provozovatele. Součástí zadání jsou i drobné opravy. Větší poškození musí řešit vedoucí vydáním potvrzení na výdej nových montérek. Technická zpráva o stínění zářivkových trubic v TRAM, atp., Spolehlivost a nefunkčnost GPS pro TRAM (ovlivňuje spolehlivost a bezpečnost). Bezkontaktní platby v metru a informace o jeho zavádění, Rehabilitační pobyty pro zaměstnance – bude vypsáno nové výběrové řízení.

personální ředitel

 

      Diskuse:
dotazy na klimatizaci v autobusech (reklamace), přenosné klima pro TH, podal jsem žádost o peníze navíc za vedra- rozhodnou v září. bude 10 zkušebních míst na chlazenou stravu, 8.8. nám řeknou víc.

 

 

Obědová pauza od 12:30 – 13:00 hod.

 

Pracovní řád  -  13:00 – 16:00 hod., další várka bodů převedených do čistopisu od bodu 3.5.. (3.5.4. drobná úprava - méně závažné porušení povinností, doplnění zástupce k vedoucímu útvaru), jinak doplnění čárek, to samé u kapitol: Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci , Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele,  zastupování vedoucích zaměstnanců. Kapitola IV. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – vše drobné úpravy v textu.  Povinnosti zaměstnavatele včetně povinnosti vedoucích útvarů, Povinnosti zaměstnanců, Zaměstnancům je zakázáno, Práva zaměstnanců, Opatření před škodlivými účinky alkoholu a jiných návykových látek, Postup při zjišťování, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů z hlediska BOZP a PO , Postup při pracovních úrazech – vše drobné úpravy v textu.  -

personální ředitel

 

 

 

Pracovní řád bude součástí legislativy DPP, jen co doběhne čištění textu a následný podpis všech OO a zaměstnavatele. Odborová rada vnímá za úspěch, že prosadila textaci garantující češtinu jakožto komunikační jazyk v této společnosti. Pracovní řád se vyjednává již více než dva roky, jednání se účastní vedení DP a různý počet OO (OR vždycky). Dnes na jednání jsem například napočítal jen 7 zástupců OO (z 23).     –JZ-