Jednání zaměstnavatele  (DPP) se zástupci odborových organizací, dne 22. 8. 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Úvodem jednání proběhlo projednání organizačních změn ve:

 

1.    úsek Vedení společnosti – útvar 900200 – odbor Právní

2.    úsek personální – útvar 500010 – Sekretariát PŘ a 500070 – odd. KS a vztahy
s odbory

3.    úsek ekonomický, technický – Povrch a Vedení společnosti

4.    úsek dopravní a technický - Povrch

5.    úsek technický – Povrch, technický – Metro, ekonomický a investiční

 

Odborová rada apelovala na posunutí termínu tak, aby nebyly ohroženy dotované projekty EU (rozšiřování tram tratí), což by se při změně vedení a lidí stát mohlo.

 

jednání pokračovalo bodem interpelace na odborné ředitele:

 

Interpeloval jsem dopravního a bezpečnostního ředitele s tím, že v úterý 20.8.2019 jsem radiostanicí podal  žádost o pomoc (na KGX5) ze 309/9   a to ve 22´16 – až do 22´43 nikdo nepřijel---- Policie poté dorazila – pozdě - až ve 22´47 (přijeli za 31min). Policie nepřijela, když jsem ji (řidič TRAM) potřeboval.
Pokud není podnik schopen zajistit bezpečnost řidičům, pak se nedivte, že tuto práci lidi nechtějí dělat… Jestliže osoby porušující přepravní řád necháme svévolně a beztrestně konat jejich činnost v rozporu s Přepravním řádem, pak odrazujeme ostatní cestující od přepravy v MHD a degradujeme autoritu řidiče, kterého pak, logicky, tato práce přestane bavit. Chce tedy zaměstnavatel zajistit bezpečné prostředí pro řidiče, nebo nechce? Bude mi odpovězeno po prošetření případu.

 

Následně byl probrán Flash Report – což je zpráva o hospodaření, souhrn technických informací (např. seznam výluk), personální informace a mzdový vývoj.

 

Byla podána zpráva o programu předcházení trestné činnosti (PPTČ). Bylo řešeno, od začátku roku, několik drobných pochybení. Počet oznámení je velmi nízký.

 

Poté proběhla kontrola zápisu z minulého měsíce – viz tyto (některé okomentované) body:

 

Přeřazení výstrojní obuvi do OOPP

Byla probírána možnost přeřazení bot (u řidičů) z výstrojní součástky do OOPP. Na tomto ale není shoda ani na straně odborů. P. Schneider nesouhlasí a argumentoval proti záměru.

 

Rozmístění sbírky historických autobusů ze Střešovic

 

Zavedení poskytování poukázek na stravování elektronickou formou – princip dobrovolnosti

zde trvám na papírové podobě, pro toho, kdo to tak chce a argumentuji záměrem MF ČR převést stravenky na finanční hotovost.

Kampaň „Neskákej mi pod kola“ – navrhuji ji rozšířit o DEJ MI PŘEDNOST (OBRYSY AUT V KŘIŽOVATKÁCH)

 

Zábavné odpoledne pro zaměstnance 21.9. – bude mecheche s buřtem zdarma na pražském Výstavišti.

 

Přehled tržeb PID za 1-5/2019 a 2018

-            p. Zabloudil: dotázal se, zda je možné rozklíčovat bezkontaktní platby jízdného v tramvajích.  Byly nám poskytnuty data o prodeji SMS jídného a papírových lístků. Požádal jsem i o info o prodeji jízdenek automatem v TRAM na kartu.

 

Financování

-            p. Zabloudil: dotázal se na bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemku ve výši 10,5 mil. Kč.

-            p. Witowski: jedná se o prohraný soudní spor, kdy se bývalá skládka komunálního odpadu v Modřanech, kterou dostal v devadesátých letech DP do vlastnictví, nachází na pozemcích soukromých vlastníků.

-            p. Zabloudil: domnívá se, že částka je velice vysoká.

-            p. Witowski: jedná se o nájemné za tři roky, náklady řízení a soudní poplatky.

 

Tabulka „Nástupy“ a „Výstupy“  - diskuze o fluktuaci

 

Informace o přípravě nového systému periodického školení BOZP v roce 2019

 

Nefunkční kamerový systém v autobusech

 

Vyšší cena nákladové sazby práce v garážích DP

 

Bezkontaktní platby v metru

 

Rehabilitační pobyty pro zaměstnance

 

Informace – Výstrojní součásti – rozsáhlá diskuze…

 

Funkčnost Wi-Fi sítě v tramvajích 15T

-       p. Zabloudil: domnívá se, že vzhledem k nefunkčnosti Wi-Fi sítě v tramvajích 15T se jedná o klamavou reklamu, kdy je cestující veřejnosti připojení na Wi-Fi síť nabízeno.

-       p. Urbánek: poukázal na nově zavedenou nefunkční Wi-Fi síť v tramvajích v Brně.

 

Přístup do docházkového systému

 

Účast zástupce OO při řešení otázek souvisejících s BOZP v rámci rozsáhlých rekonstrukcí stanic metra a budov

 

Třídění stížností od cestující veřejnosti

 

Zavedení elektronické knihy úrazů

 

Studie zpoždění tramvají

 

Prezentace aplikace E-normy

 

Čištění montérek

 

Svítivost zářivek za kabinou řidiče v tramvaji

 

Spolehlivost GPS

 

Prezenční listina – zasedání stejnokrojové komise

 

Měření a vyhodnocení mikroklimatických podmínek řidičů

 

Outsourcing – zastávky autobusu

 

Zakoupení defibrilátorů

 

Odměna pro řidiče za práci v letním období

-         p. Zabloudil: dotázal se, zda vedení DP uvažuje o možnosti vyplacení odměn za práci v extrémních letních podmínkách.

-         p. Špička: představenstvo v minulosti rozhodlo o vyplácení odměny pro profese, které byly nejvíce vystaveny těmto podmínkám. Představenstvo si je vědomo náročnosti a počítá s tím, že by mohlo dojít k ocenění za nějaké období.

 

Formulář Záznam o úrazu – aktualizace

 

Instalace kamer na čelních vozech metra

 

GDPR – Služební hlášení , GDPR – Denní hlášení, Služební hlášení podle O 7

 

Slevové akce prostřednictvím internetu
Vyjádření 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance – Ing. Pařízek

Do informací o benefitech vydávaných útvarem 500300 budou nově vkládány i internetové odkazy na poskytovatele příslušných benefitů. Podmínky čerpání konkrétních benefitů zaměstnanců DPP budou v plné míře vždy na našem Intranetu, tyto údaje na oficiálních webových stránkách dodavatelé nepřipouštějí. Tuto poznámku uvedeme v informacích, aby zaměstnanci měli kompletní přehled kde a jaké benefity najít.

 

Kvalita jízdenek – tuhost papíru…

 

 

 

Poté proběhlo jednání na téma:

Projednávání zavedení poskytování příspěvku na stravování prostřednictvím elektronické stravenky

 

-doba platnosti stravenek (až 24měsíců)

-zájem firem o distribuci stravenek

 

 

 

 

Následně – po pauze- pokračovalo další jednání na čistopisu důležité normy- Pracovní řád.