Z jednání s vedení společnosti DPP 15.2.2018.

Úvodem proběhla krátká diskuze s .

Jednání o investicích, výkupech pozemků, rozvoj obslužnosti na periferiích. Smlouva o reklamě s Renkarem. Operativní leasing nákl. a os. vozů, versus nákup do vlastnictví. Elektromobily a dobíjecí stanice.

Můj dotaz na Libeňák – uzavřen bude ještě asi tři týdny, koncem února bude mostní zkouška- a pak obnovený provoz tramvají… bude zákaz potkávaní. Půjčovna kol na mostu není naše práce…. je to soukromá iniciativa.

Podle tabulek řidičů přibylo (tram i bus) a vedení je tudíž spokojeno…

Zrušení rekr. střediska Hlavatce. Záměr DPP byl s námi projednánán a předloženy byli i finanční podklady. Zatímco někteří horují pro zachování současného stavu, naše odbory by uvítali pro lidi spíše příspěvek na dovolenou, než z jejich peněz hradit ztráty rekreačních středisek. Jako důkaz nehospodárnosti a někdo by to mohl vnímat i jako praní peněz uvádím položku

1712008240 OST.SLUŽ. DLE 586/92 hubení vos chatka č. 5, 6 za 5 900,00 CZK

To hubila vosy firma z Brazílie..? Nikdo na to neodpověděl…

Dále - Projekt „General Data Protection Regulation (GDPR)- stanovení a následná implementace systému pro zajištění dlouhodobého souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále „GDPR“) v prostředí DP… …

Projednávání předpokládaného plnění nedaňových sociálních nákladů za rok 2017 (účet 528)

- Mezi zaměstnance se rozdělí částka přebytku z hospodaření loňského roku, kolem 240,- hrubého za měsíc únor… darda co…

Kontrola minulého zápisu: např.: p. Zabloudil: uvedl, že na náborových plakátech by měla být uvedena průměrná hodinová mzda.

Vyjádření 500050 – odd. Výběr a nábor zaměstnanců – Mgr. Větrovcová Každý zájemce je v náborové kanceláři informován o základní hodinové mzdě, pobídkové složce mzdy a příplatcích. Ty jsou variabilní podle toho, na jaké příplatky zaměstnanec dosáhne podle turnusu a rozpisu směn.

Hodinová mzda a PSM je zájemcům komunikována, podobně jako benefity. Mnoho uchazečů přichází na doporučení zaměstnanců a do DP se vrací opakovaně.

Vnímáme to jako projev zájmu o zaměstnavatele, který poskytuje svým zaměstnancům zajímavé pracovní podmínky.

Vyjádření 900700 – odbor Marketing a obchod – Bc. Voltr, MBA

Drtivá většina společností inzerujících práci aktuálně primárně komunikuje mzdu jako hlavní lákadlo. Všichni uvádějí maximální možné částky, kterých lze i jen třeba teoreticky dosáhnout. V našem případě se jedná o průměrnou mzdu, která je na té pozici vyplácena. Uvádět hodinovou sazbu by bylo možné, ale efekt by byl mnohem nižší. Bohužel nikdo si v klidu nesedne a nespočítá si, kolik by to mělo měsíčně být. My se spíše přikláníme naopak k té roční mzdě, která je 12ti násobkem té průměrné uváděné mzdy a většinu potencionálních uchazečů zaujme více. V příštím čtvrtletí každopádně plánujeme pokračovat v nastaveném systému komplexní informace s důrazem na tu měsíční mzdu, jak to bylo doposud.

Pozn. JZ: Takže budeme lidem dále lhát…..

Diskuze- LDT – zaměstnanci zajišťující tábory, bude předložen nový systém, jednotný pro všechny. Můj dotaz jde na ubytovny, proč nepřijímají zájemce, když je tam volno… bude zjištěno na základě zaslaných údajů.

JZ