Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Program jednání:

zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 15. 11. 2018 od 9:00 hodin,
ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

     úvodem----   Diskuse s  + Flash Report  odborní ředitelé + .

 

Diskuze o uzávěrkách (Újezd, Karlovo nám., Hlávkův most…) Je zvažována možnost zrušit most nad Vltavskou a udělat tam křižovatku.  Info o pořádání demonstrací k 17.listopadu (Národní třída atp.).

Finance – generál, na můj dotaz, sdělil, že zatím o částce, co by se měla vyplatit na vánoce navíc, nejednali… Zda nic dát nechtějí, nepotvrdil, ani nevyvrátil… na programu nejbližšího Představenstva to není….

Diskuze o problému s řidiči- odcházejí kvůli nízkým mzdám…. vedení je to jedno…?

Generál podal dále informace z Magistrátu. O volbách primátora i radního pro dopravu. Generál předložil žádost o navýšení kompenzace. Příští týden se sejde rada prahy. Bude řešit složení Dozorčí rady DPP. Počet členů DR DPP bude 15. V úterý se asi změní 10 členů v DR…

19.12.2018 bude první jednání po volbách do DR.

Kulaťák… viz medializace… co na to DPP? Poradcem byl i dopr.ředitel  p.Urbánek, vyjádření za DPP bylo prý za zachování současného stavu. Komise, rozhodla jinak…. investice v miliardách Kč…

Oděvy (stejnokroje). Předána generálnímu faktura- na poradenství v oděvech za 162 tisíc (jakási Pilarová)… A také nějaké čachry v zadávací dokumentaci, zaslané dříve, než byla vypsána veřejná zakázka… vedení se diví, jak se ta faktura dostala na veřejnost…

Dotazuji se… Blíží se 1.leden, a je možná změna v oblasti stravenek.. Lidé nechtějí přechod stravenek na stravenkové karty. Žádáme ponechat současný papírový stav i pro rok 2019.  Ať si to nové vedení znovu zváží. Rok 2019 zůstane stejný….

Generál dále kritizuje novináře a jejich praktiky…vyšťourávající cokoli na kohokoli i v oblasti rodiny dotyčného. Nabádá k využití linek důvěry a auditů.

Generál prý potvrzuje jen faktury nad půl milionu, v oběhu DPP jsou jich deseti tisíce…

Diskuze se znovu přenesla na Xenu, První chráněnou dílnu a stejnokroje (s katastrofickým stavem nulových zásob). V jakém stavu je stav ? Dělá se místní šetření… řeší se bundy z Koreje…(na to peníze mají?). V roce 2019 se prověřuje plnění, chtějí opět něco vysoutěžit

Autoškoly, nábor, nedostatek řidičů…. lidé odcházejí po třech měsících od nástupu. Chybí cca 200 řidičů, podle personálního. Nábor je prý dobrý, přišlo přes pět set lidí, problém je jen s odchody…(a odcházejí zkušení řidiči). No po pravdě- jezdit tramvaje na Kladně a nabídnout mi víc- taky neváhám…nevím, proč si vedení myslí, že lidé nesledují trh práce a platové nabídky (na letišti je třeba tahákem 13.plat..).

 

1.                  Projednávání - Pojistné smlouvy ve prospěch zaměstnanců DPP   - vedoucí odboru 900200 – Právní

 Odborová rada žádá zavedení pojištění pro všechny zaměstnance a nechce zvýhodňovat jen určité vybrané skupiny (kým to bylo vybráno..)  zaměstnanců.

  Považujeme to za vypadlého kostlivce ze skříně…. někdo tu (kdysi) uzavřel různé pojistky a teď to chce za pomoci odborů zlegalizovat? Dát do KS formou dodatku? Odborová rada se od takového kroku distancuje. Všichni, nebo nikdo… Vedení jsem vyargumentoval, že činnosti, které mají být pro „některé skupiny“ zavedeny v KS, dělají (všechny) mimochodem i řidiči, kteří v tom zahrnuti nejsou…

 Např. pojistka pro hasiče- nehasí snad požár i řidiči? Pojistka na úraz u revizorů – a nejsou napadáni i řidiči? Pojistka za bombu v metru – a není snad každé odložené břemeno ve voze potencionální bomba? Pojištění managementu- a nedělá administrativu i řidič..?

   OR tedy odmítá někým vybrané skupiny začlenit do dodatku KS… Vedení samozřejmě hrozí, že je nechá zrušit- na což honem křičí Růžička z Ospea, že to oni nechtějí..(…že by v nich měli prsty…když je nikdo „normální“ doteď neznal).

 

2.      Projednávání - Navýšení objemu přesčasové práce na rok 2018    - odborní ředitelé – došlo k dalšímu navýšení přesčasů – konkrétně úsek technický o 1.800 hodin, Správa vozidel Metro 1.250 hodin, Správa Vozidel a Autobusů o 35.260 hodin, Dopravní cesta Metro 64.000 hodin, Dopravní cesta Tramvaje 61.400 hodin a Informační technologie 450 hodin.

 

3.    Projednávání - Změna turnusu v JPT   -  dopravní ředitel

 

4.    Návrh turnusu řidičů tramvají - dělené směny s delším fondem pracovní doby   - dopravní ředitel

 

Výhrady vůči návrhu změn turnusů stálých šejdrů sdělila pouze Odborová rada.

Vedení neumí odpovědět, kým výpadek směn (za chybějícího šejdrystu) zajistí, zda vzroste počet šejdrů pro stále zaměstnance v turnusu…  Bláboly typu, vždyť stejně občas někdo marodí a stejně si berou  sixdeje…tak se to zvládne, jsou podle mne nesystémové a zavádějící.

Nebráníme se však zavedení vyššího fondu hodin u stálých odpoledních či ranních směn. O tom však vedení neuvažuje.

 

5.    Informace - Hodnocení PPTČ    vedoucí odboru 900300 – Interní audit

 

Odbor Interní audit předkládá pravidelnou zprávu činnosti Týmu PPTČ a řešených oznámení na závadová jednání. Přílohu č. 1 zprávy tvoří přehled oznámení řešených Týmem PPTČ od počátku fungování v roce 2017. V samostatné příloze byla přiložena tabulka shrnující údaje dosavadních 11 oznámení řešených Týmem PPTČ.

 

6.    Podání informace – Návrh aktualizace Etického kodexu DP    vedoucí odboru 900300 – Interní audit – stažen po krátké rozpravě po infantilní vsuvky coby návrhy…

7.    Kontrola Zápisu č. 10 z PJ ze dne 20. 9. 2018   - personální ředitel

dotázal jsem se, proč manipulační řidiči nedostávají příplatek za dislokaci mimo Hloubětín. Původní zpráva: Vyjádření 226000 – provozovna Správa dep – p. Kaprálek -  Všem zaměstnancům provozu 226100 – Hloubětín, jsou s platností od 15. 01. 2018 vypláceny mimořádné odměny ve výši 6,- Kč za každou odpracovanou hodinu. Odměny jsou splatné 1 x za uzavřené čtvrtletí.

-         Dodávky výstrojních součástí – co mají dělat řidiči, když nic nemají (nemají co nosit..) Dopravní ředitel – zvažuje se proplacení v hotovosti na nákup vhodného civilu….vypracovávají se pokyny, čeká se na ekonoma, až dodá podklady. Do měsíce prý vyřeší…. jde o reakci na mou interpelaci: bod 2.1.: p. Zabloudil: poznamenal, že vybavování zaměstnanců výstrojními součástmi je dlouhodobý problém. Dle jeho názoru tento problém přispívá i k horší náladě zaměstnanců. Mělo by být schváleno přechodné období, kdy zaměstnanci mohou nosit civilní oděv, a také by měl být poskytnut příplatek na tento oděv.

Evidence překročení ročního limitu přesčasové práce u řidičů- bod 7.11.-

-         p. Zabloudil: požádal také o předložení počtu řidičů, kteří se blíží k vyčerpání ročního limitu přesčasové práce u 130000 – jednotka Provoz Autobusy.

Vyjádření 130000 – jednotka Provoz Autobusy – Ing. Barchánek.  K 31. 10. 2018 bylo u JPA 10,1 % řidičů s čerpáním přesčasové práce vyšším, než alikvotní část limitu pro období leden – říjen (10/12 z ročního limitu příslušného řidiče), z toho u 5,6 % řidičů pro období listopad – prosinec zbývá již méně než polovina alikvotní části limitu. Uvedená situace vznikla zejména z důvodu dalšího navýšení požadavků na vypravení v říjnu 2018. Stav čerpání přesčasové práce z hlediska ročního limitu je samozřejmě zohledňován při rozepisování směn, od listopadu 2018 se navíc podařilo vyjednat dílčí snížení požadavků na vypravení.

Dopravní ředitel:…o vánoce bude nižší vypravenost

          Dotazníky spokojenosti--???? zpracovávají se….(a asi dlouho ještě budou)

        Nevhodné prostředí na střídacím místě Anděl

-         p. Zabloudil: situace na střídacím místě Anděl zůstává stále beze změny.

-         p. Barták: byl odeslán dopis na MČ Praha 5 s tím, zda by bylo možno v rámci Vyhlášky MHMP (Obecně závazná vyhláška č. 1, hl. m. Prahy ze dne 28. 1. 2016, „O omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce a na veřejně přístupných místech“) rozšířit okruh zákazu hudební produkce, zatím však bez reakce. Reakce je zatím pouze od Městské policie. Strážníci budou zasahovat tak, jak jim zákon dovolí.  Dopr.ředitel: pracuje se na tom….

Bod č. 24 „Zvýhodněné volání“

-         p. Kula: nerozumí, jak je možné, že OO mohou nabídnout zaměstnancům lepší zvýhodněné volání než zaměstnavatel.

-         p. Špička: uvedl, že v roce 2017 byla na toto téma rozsáhlá diskuze a bohužel operátoři nejsou schopni dát zaměstnavateli výhodnou nabídku.

-         JZ: Je smutné, že i tarif poskytovaný Odborovou radou (ZO OSD Motol i ROH- např. FREE s daty okolo 350,-) je výhodnější, než to, s čím přišel zaměstnavatel…

-         Neposkytnutí mimořádných odměn za vysoké teploty lanovkářům v ZOO Praha – bod 8.14.:

-         p. Urbánek: sdělil informaci k odměňování lanovkářů v ZOO Praha. Tyto pozice jsou od 1. 10. 2018 zařazeni do kategorie „dělník v dopravě“ a neobdrží mimořádnou odměnu za vysoké teploty na pracovištích proto, že nejsou vystaveni přímému slunci a jsou v kabinách v dolní a horní části lanovky.

-         p. Zabloudil: tito zaměstnanci jsou pohoršeni. Nejenom, že pracují ve vysokých teplotách, ale ještě mají na pracovišti zápach ze zvířat.

Cena náhradních dílů SOR

-         p. Schneider: upozornil na vysokou nákupní cenu náhradních dílů – podložky na autobusy SOR a požádal o přiložení fotografií do Zápisu.

-         p. Špička: bude prověřeno. (máte-li i vy nějaké podklady o nehospodárnosti společnosti, sdělte nám je, předáme je jménem naší organizace a zdroj- vás- nebudeme nikde uveřejňovat….

 

 

-         Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“  - personální ředitel

 

 

8.       Diskuse – viz info úvodem. Šeptá se o brzkém odchodu současného , nic oficiálně nám ale řečeno nebylo…. (indicie je možná i nechuť vyplatit vánoční prémie- viz výše)

   _JZ_