Z jednání zaměstnavatele (DPP) se zástupci odborových organizací, dne 21. 2. 2019 ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

Program jednání:

Diskuse s GŘ

Flash Report  - odborní ředitelé

Kontrola Zápisu č. 1 z PJ ze dne 24. 1. 2019- personální ředitel

Projednání - Návrh objemu přesčasové práce na rok 2019 - odborní ředitelé

Zasílání nepravdivých zpráv - bezpečnostní ředitel

Diskuse

 

 

Zajímavá informace zazněla při projednávání organizačních změn. 

Padl záměr realizace druhého muzea, pro autobusy, z budovy Orionka (prý z finančních důvodů). Tento záměr prosazoval před časem ředitel Pokorný a například kluky z Vrchního vedení kvůli tomu vystěhovali na ÚD DP. Pro areál Orionka se teď hledá jiný záměr...

Požádal jsem představenstvo, zda by nezvážil zpětný přesun Vrchního vedení do areálu, kde před tím byli a kvůli záměru Muzea byli přesunuti na Ústřední dílny.

 

Ptal jsem se generálního ředitele na nový design tram a autobusů (což sdělila média, že bude...). Prý nebude... prý to byla fáma v mediích. Uvažuje se jen o změně městského mobiliáře (zastávky, odpadkové koše..)

 

Dopravní ředitel - je možné další navyšování výkonů u autobusů. Zvažujeme účast v jakémsi svazku dopravců… Náš názor (OR)-nejsou lidi -vraceli jsme Ropidu i linky…- za naše sdružení - nechceme další výkony. Chceme lidi řádně zaplatit, ne je čím dál víc přetěžovat.

 

Dotazuji se na plán výluk 2019. Technický ředitel odpověděl, že Výluka voz. Motol - výluka -bude 8.7. až 25.7. a bude tam jezdit pendl...

 

Rozsáhlý časový prostor zabralo pročítání zápisu. Přestože se ten rozesílá k připomínkování a poté je k dispozici před jednáním, někteří i na jednání vedou polemiku nad textem (asi se rádi poslouchají). Pravidelně se tak promílají body týkající se oděvů, stížností, sběru informací, hospodářské výsledky a tržby či třeba problémy na JPT.

Krátce se diskutovalo též o pracovním řádu, kde se názory sbližují (je to pro nás zásadní bod – hájení češtiny pro komunikaci v podniku). Poslední verze, se kterou by zaměstnavatel souhlasil, již akceptuje náš požadavek na dominantní roli češtiny v komunikaci, a navíc dává i možnost slovenštiny jako alternace, tedy nikoli coby rovný jazyk. To je nás je to důležité. Zaměstnanci by si měli být vědomi, v které zemi žijí a kde pracují. Uvidíme, jak bude dokument v závěrečném projednání s ostatními OO případně pozměněn. Za čáru „garance češtiny“ však nepůjdeme i za cenu nepodepsání Pracovního řádu naší Odborovou radou.

Lékaři. Dobrá zpráva. 2 volné ordinace snad budou od dubna již personálně obsazeny.

Diskuze o uplatnění zaměstnanců, kteří ztratili zdravotní stav pro výkon své práce.

V rámci zápisu byla diskuze o zasílání lživých informací e-mailem (o ženách strojvedoucích).

Proběhlo schválení objemu přesčasů v roce 2019. Přibližně v úrovni roku 2018.

 

Různé:

Dotázal jsem se, zda vůbec obdržíme výsledky ankety spokojenosti zaměstnanců, která proběhla již před více než půl rokem.

 

Zpracoval   -JZ-