Z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,  20. 6. 2019 od 9:00 hodin,
 
ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ

 byl zvolen bezpečnostní ředitel - p. Frajt. a představen i jeho zástupce p.Kučera.

Teploty na pracovištích – vznesen požadavek na měření teplot.  Na komisi PEK byla prý kritika pí Pěchočové (BOZP), která není schopna zařídit měření teplot na TRAM. Požadujeme objednání měření u státního úřadu. Zbylé staré TRAM zatím nebudou vybaveny klimatizací, Dozorčí rada to zatrhla a teprve o tom znovu bude jednat. Letos tedy mají řidiči smůlu… Dotázal jsem se pana generálního, zda můžou být v létě větší přestávky, aby řidiči měli více času na regeneraci. I za cenu omezení spojů. Prý to probere s dopravním ředitelem. Diskuze na téma přívalových dešťů a vytopení objektů DPP.

DPP uvažuje o převzetí přepážek ve Škodově paláci do své správy.

ÚD Hostivař – odstavují se tam vraky, přechod Hloubětína sem je problematický. Vozovna Žižkov, špatně provedena rekonstrukce. Asi špatně provedený projekt…

Firma co to stavěla, tam už nepracuje. Dotazy, kdo škodu zaplatí…

Dotaz- byl podepsán dodatek číslo čtyři, kdy vlastník poukáže navýšení 180 mil na účet DPP? Probíhají jednání s Magistrátem. Je záměr opravit ubytovny pro zaměstnance DPP.

 

 

2.      Flash Reportdotazuji se na rozšíření automatů na prodej jízdenek (nyní ve vozidlech TRAM) i na autobusy. Podle mne jde o úspěšný systém… prý se na tom pracuje…cosi je za problém s konektory. Ale finanční ředitel souhlasí se mnou, že je to dobrá věc.

 

 

3.      Projednávání přehledu a technické specifikace stejnokrojových součástí a obuvi ve vztahu k aktuálním veřejným zakázkám – nebylo, personální ředitel bod přesunul:

Nová kolekce oděvů – bude 15.7. v 15 hodin v zasedačce.  Projednáno s OO pak bude v srpnu.

 

 

4.      pak měla být Kontrola Zápisu č. 4 z PJ ze dne 23. 5. 2019  -  nebyla a ani nebyl další bod

 

 

5.      Diskuse               ……… protože,
personální ředitel v cca 10´30 hod, opět předčasně UKONČIL JEDNÁNÍ PRO NEKÁZEŇ V SÁLE
……  

 

Sám z vlastní zkušenosti znám moc dobře, že řídit schůze není nic jednoduchého. Lidi jsou neukáznění, povídají si, nedávají pozor, chodí pozdě a jsou i tací, co při jednání jedí či spí (a výjimkou není ani Sněmovna).

Přesto se domnívám, že jednání s odbory má dojít ku konci, tak jak je plánováno.

Podle mne je to porušení Kolektivní smlouvy, protože je nám odepřeno projednání – na které máme z KS právo, a též vyhýbání se řešení problémů, protože nemůžeme pak přednést interpelace v diskuzi.

Tomuto se prostě předčasným ukončením jednání zaměstnavatel vyhýbá…. A není to poprvé, co takto personální ředitel jednání ukončil. Jestliže to ostatním odborům nevadí, pak co naděláme…. Za odborovou radu ale říkám, že je to špatně. JZ

 

 

Následně od 13ti hodin proběhlo jednání o novele Pracovního řádu. Přítomno (krom odborové rady) ale už bylo jen 6 zástupců jiných OO….(např. chyběl někdo za Obitkovu OO, Za Tošilovu OO, za Pulcovu OO, atp…) celé sezení je tak trochu diskutabilní. S touto normou (tak jako Kolektivní smlouvou) prostě musí vyjádřit souhlas všichni. Ale díky tomu jsme sem dostali i náš požadavek - na češtinu.

Náš cíl byl - jasně zakotvit češtinu, jakožto komunikační jazyk v naší firmě. Všichni dobře víme, že problém s cizozemci stále narůstá… Náš návrh byl i maximálně vstřícný vůči kolegům ze Slovenska… i když ne každý, a všemu co říkají, rozumí… a zněl:

Komunikační jazyk

Znění odstraňující rozpor vznesený OO Odborová rada u bodu 1.3

Doplněno dle připomínky OR:

Komunikačním jazykem v celé společnosti je čeština. Slouží k dorozumívání řečí i psanou formou. Akceptovaným jazykem pro dorozumívání je i slovenština, v odůvodněných případech je možné, použít i jiný jazyk (odborné pojmy, využití programů a při práci s technikou), pokud to přímo nevyplývá z pracovní povinnosti. Katalog prací může požadavek na jazykovou vybavenost u příslušné profese dále upřesnit na výhradní češtinu.

 

Proti tomuto textu v zásadě neměl nikdo připomínku. Proběhla jen drobná úprava.

Konečná dohoda mezi přítomnými zní:

Komunikačním jazykem v celé společnosti je čeština. Slouží k dorozumívání řečí i psanou formou. Akceptovaným jazykem pro dorozumívání je i slovenština, v odůvodněných případech je možné, použít i jiný jazyk (odborné pojmy, využití programů a při práci s technikou). Katalog manuálních prací může požadavek na jazykovou vybavenost u příslušné profese dále omezit na výhradní češtinu.

 

Bude-li tedy text, (včetně zbytku dokumentu), přijat i ostatními- a dnes nepřítomnými- „taky odboráři“, bude to, podle nás výrazný posun vpřed.

 

Zbývají nyní již jen drobné stylizace v textu, které by se měly odstranit na jednání v červenci, a po cca dvou letech práce by konečně Pracovní řád v DPP mohl začít platit. Odborová rada na něm odvedla moře práce, ale vzhledem k tomu, že na rozdíl od jiných norem se Pracovní řád často nemění (často i desítky let), stálo to za to, věnovat se této práci.

 

-JZ-