Na dnešním jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 5. 9. 2019 od 9:00 hodin,  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9. byl tento 

 

Program jednání:

 

1.    Pracovní řád – Udělení předchozího písemného souhlasu zástupců OO s vydáním nového Pracovního řádu   - předložil personální ředitel. Došlo k dohodě, že všem OO bude zaslán materiál, který již byl dokončen a opraven. V pondělí se sejdeme k podpisu a poté to bude předloženo k podpisu vedení společnosti. Po mnohaletém úsilí se podařilo dojít do cíle. Náš úspěch (odborové rady) je zde nepřehlédnutelný a to hlavně v bodě garantují češtinu coby komunikační jazyk této společnosti. Budoucí pokolení nás za tuto prozíravost budou velebit… Se změnou, i kdyby tu Turci byli a celý národ začal mluvit jinak, by musela naše organizace souhlasit a tak dokud bude Odborová rada existovat, máme jistotu češtiny…

 

2.        Ústní informace k přípravě Kolektivní smlouvy na období 2021 – 2025 -  předložil personální ředitel – představil svou představu oddělení základních ustanovení Kolektivní smlouvy od finanční směrnice. Tělo by zůstalo dlouhodobé, finance by se vyjednávaly každoročně. S tím OR souhlasí.

 

3.    Informace k zavedení elektronických volnočasových poukázek v DPP – předložil vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance – informoval o harmonogramu a přípravě v zavedení nového systému. Půjde o souběh papírových i plastových karet s výběr zaměstnanců, jak kdo chce. Padli dotazy, co se zničenou kartou, ztracenou, jak hlídat stav nabití…atp.

 

4.        Informace - Zpráva o vyhodnocení jazykového vzdělávání v DP  (školní rok 2018/2019) - vedoucí odd. 500420 - Rozvojové programy – informace o postupu v činnosti během roku.

 

5.        Kontrola Zápisu č. 7 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 8. 8. 2019 předložil personální ředitel – bez zásadních připomínek

 

6.      Diskuse – nic závažného …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Informace - VOLNOČASOVÉ POUKÁZKY DPP

·         JV - závěrečná zpráva 3. ročník_final (4)

·         Zápis č. 7 z jednání PÚ s OO dne 8. 8. 2019 _final