Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 17. 12. 2020 ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ

 

2.      Projednání změny již projednaného organizačního opatření – V. fáze narovnání TS v útvaru 500300 a nové verze SM 2010-012

personální ředitel - projednáno

 

3.      Informace – Aktuální situace Covid – 19

bezpečnostní ředitel – informoval jsem o zprávě z hygienické stanice, která nám potvrdila, že DPP porušuje pořádáním školení Vládní nařízení. DPP tvrdí opak a čeká, až jej osloví Policie.

 

4.                  Flash Report - odborní ředitelé

vánoce - tram se zdvojnásobí, svátky běžný režim. Na 31.12. by neměli být zvláštní opatření- běžný provoz.  Od 4.1. budou na metru nové grafikony konečné v půlnoci z centra, konec- poslední spoj 22´35. Povrch – poloprázdninový, zatažení po 22 hod. Noční autobusy zajíždějí i na méně obsluhovaná místa.  Finance – rozpočet Prahy je schválen radou města. Závazek veřejné služby potvrzen, investiční záležitosti – částečné krácení. DPP nechce stavět metro D za své… účetnictví přechází na nový ekonomický program.

 

5.      Projednání – Čerpání dovolené v roce 2020

personální ředitel – dle změny ZP bude možné převést 5dní dovolené do dalšího roku. Vyžadován je souhlas nadřízeného.

 

6.      Projednání – Plán využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2021

vedoucí odboru 500400 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - projednáno

 

7.      Projednání – Průběžné čerpání sociálních nákladů

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o   zaměstnance - projednáno

 

8.      Informace – Možnost zavedení peněžitého příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o   zaměstnance

Každý , kdo bude chtít stravenku nahradit peněžitým příspěvkem(bude-li PS schválen), musí vyplnit formulář- dnes nám byl představen a bude poté na obvyklých místech, kde vám vydávají i jiné formuláře.. Výše příspěvku zaměstnavatele a nároky budou stejné jako u běžné stravenky.

Projednala se i stravenková karta, i zde bude možnost volby.  Způsob příspěvku (stravenka-karta-paušál) bude možný měnit jen 1x ročně. Formuláře budou k dispozici asi lednu, únoru (dle schválení Poslaneckou sněmovnou).

 

9.                  Projednání – Úprava krátkých kalhot     - vedoucí odboru 400600 – Skladové hospodářství – zavedení úpravy od léta

 

10.  Informace o aktuálním stavu - Zavedení el. knížky pro OOPP    

vedoucí odboru 400600 – Skladové hospodářství – zavede se v průběhu roku 2021

 

11.     Informace o aktuálním stavu – Zásoby VS vedoucí odboru 400600 – Skladové hospodářství –

20.220 ks položek je ve dluhu… dochází k masivnímu nevybavování zaměstnanců- přes 3tisíce zaměstnanců nebylo uspokojeno. Body i řízený výdej se převede do dalšího roku.

 

12.                       Kontrola Zápisu č. 13 z PJ ze dne 19. 11. 2020 - personální ředitel – bez připomínek

 

13.  Diskuse – různé podněty.