Sdružená informace z jednání na autobusech a s personálním úsekem.

 

úterý 4.6.  Jednání JPA+JSVA versus odbory:

- kontrola minulého zápisu,

- předal jsem požadavek na zřízení semaforu na křižovatce Kuklova versus Roentgenova (hlavní kolem Motolské nem. - vedlejší k Homolce, jezdí tam busy 167 a 168). Podle nás jde o nebezpečnou křižovatku, hrozící tragédií.

Z rozpravy:

- Problém s vypomáháním lidí z jiných garáží. Dispečeři je naváží, přesto malý zájem.

- Nováčky přesvědčují k volbě jiné garáže, než chtěli.

- Ropid požaduje instalaci 4ks LCD displeje do vozidel (trasa kudy atp)

- Příměské autobusy budou mít modrou střechu.

- Dotázal jsem se na věkovou strukturu řidičů BUS. Prý polovina je nad 50 let a 1/3 má smlouvu na dobu určitou. Přesto problém necítí, prý to tak vždy bylo.

- Padl i naivní nápad p.KAčena)- požádat o pomoc s vypravením řidiče tram...argumentuji škemráním našeho plánovače směn o služby z volna..tedy koho.

- Napadení řidičů - poue 2 případy za 1Q (velký rozdíl oproti TRAM).

- Parkování v Hostivaři - problémy s pozemky, snad příští rok. Plánuje se závora u TRAM smyčky.Od září má být otevřeno 35 míst uvnitř areálu.

-Prezentace výkonů, plnění a dalších kritérií.

- Diskuze nad výměnou sedaček cestujících (dát madla, nebo možnost demontovat sedáky a nechat stávající opěradla či nechat to, jak to je).

- Buriánek lobuje za poskytování právníka DPP při nehodě řidiči (odpadl by podle mne argument pro členství v odborech..).

- 25 busů shořelo...Bylo vynaloženo na 178 vozů za 1,5 mil na upravení BUSů, systém ale nefungoval...motor hořel, zhášecí potrubí ne, reklamuje se u výrobce...U nových vozidel je jiný systém se zárukou (12 let).

- Diskuze nad sedačkami řidičů, tankování a technologický čas, (často bláboly o ničem), Výluka Karlák- linka 148 odbavuje uprostřed kžižovatky...a nikdo to neřeší... ZOO nástup invalidů- prý problém.

- Problém s průjezdností na lince 151. Návrh na změnu trasy (ve Vysočanech). Vymleté kostky na silnici (Klíčov) atp.

- V závěru jsem se v diskuzi zeptal na důvod, proč parkují cizí autobusy ve smyčce Hlubočepy (kde má naše linka konečnou) a proč podnik od nich třeba nevybírá mýto.

 

 

6.6.  jednání Personálního úseku versus OO:

- Úvodem proběhlo info o výběrovém řízení na nové stejnokroje - je již vyhlášené.  20.června to bude projednáno s odbory.

-Argumentuji informací od Věry Suché (z jednání Fóra Odborové rady 5.6.), že fleecová bunda má být ještě do tabulky doplněna (v tabulce chybí). Zaměstnavatel ale tvrdí, že tam nebude.... a pokud, tak někdy v daleké budoucnosti...  (Ano, je to jedna ze součástek, kterou řidiči a řidičky chtějí… bohužel, lidé podporují takové organizace, jejíž zástupci pak na této komisi tento názor nesdílejí, náš zástupce je pak proti všem).

- Bod výstrojní součástky byl následně, rozhodnutím pers.ředitele, přesunut na jednání s managementem 20.6..

 

 

- Dalším bodem je informace o vývoji a výsledcích pilotního projektu Stipendijního programu pro školní rok 2018/2019. - Byly vyjmenováni obory zařazené do programu, kritéria pro poskytování stipendia (zaměstnavatel podpoří -finančně- poslední ročník studia studenta). Student se zaváže k práci v DPP – na 3 roky za 30 tisíc.

 Obitko dělá chytrého a protestuje proti vyplácení finanční podpory studentům, kteří měli zameškané hodiny. Padl logický argument zaměstnavatele, že pak by ale u nás nikdo nedělal... ano, je to tak, dnešní mládež má jiné mravy než byli zvyklí dnešní starci. Diskuze o nedostatku dělnických profesí a přetahování si zaměstnanců firmami.
Diskuze o informacích na sociálních sítích. Informace o stipendijním programu jsou studenty vyhledávané pouze tam.

- pauza-

Kuriozita: p. Ježek upozorňuje přítomné pány na jednání, aby močili do mušlí a ne mimo ně… má to zapotřebí se takto zviditelnit „vysokoškolák“…

- kontrola Zápisu č. 5  z jednání personálního úseku se zástupci OO ze dne 9. 5. 2019

Má-li některý náš člen potřebu přečíst si zápis, můžu mu jej na e-mail přeposlat. nechť mi dá zprávu…

za pozornost stojí bod: 4.28 – kde jsem interpeloval zaměstnavatele s dotazem, zda není jednonohý řidič autobusu bezpečnostním rizikem v případě mimořádné události. v tomto bodě vedu za zaměstnavatelem spor… podle mého názoru nedostatek lidí (ani plnění kvót hendikepovaných zaměstnanců) nesmí ovlivnit bezpečnost provozu.

 

 - diskuze – byla podáno informace personálního ředitele že několik „taky předsedů“ ještě nepodepsalo dohodnutý dodatek ke KS, který v roce 2020 navyšuje finance zaměstnancům nad rámec platné KS (do konce roku 2020). Jde většinou o „odboráře“ kteří ani na jednání nechodí a dle mého názoru si na odbory jen hrají. Zákon to bohužel umožňuje a zaměstnavatel to svou benevolencí podporuje (stačí mu prohlášení, že organizace má pár lidí a ani jim nemusí být strhávány příspěvky účtárnou).

zpracovalJZ-