info z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 23. 1. 2020 od 9:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ – různé podněty (máte-li zájem se na cokoli zeptat, můžete naším prostřnictvím. Napište nám na info@zoosdmotol.cz

2.        - Flash Report - odborní ředitelé - Jednání představenstva a dozorčí rady

Informace útvaru 900700

Informace útvaru 900750

Provozní informace

Finanční sumář za 1-11/2019

Personální úsek

Informace útvaru 900700- Kampaň „Neskákej mi pod kola“, Kinobus 2019, Movember, Fotbalový turnaj o pohár GŘ, Mikuláš, Vánoční flotila, Nalaďte se v metru také
o Vánocích, Czechbus 2019, Další akce Q4 2019,

Informace útvaru 900750 - Q4 2019 ,

Pr ovozní informace- Informace o výlukách metra a povrchové dopravy,

Finanční sumář - Výsledek hospodaření za období 1 - 11/2019, Meziroční porovnání provozních nákladů
a výnosů za 1 - 11/2019 a 2018, Přehled tržeb PID za 1 - 11/2019 a 2018, Financování, Předpokládaný vývoj,

Personální úsek - Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí, Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem určeným následníkem, Přehled počtu vyhlášených výběrových řízení na obsazení volného pracovního místa bez komise, Program Kariérové poradenství pro VŠ, Program Kariérové poradenství pro SŠ, Počty zaměstnanců 2019, Celková míra fluktuace za rok 2019, Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2019, Převody jen mezi řidiči MHD za rok 2019, Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období X. až XII. 2019  , Přehled převodů neobsazených absolventských PM mezi útvary, za období X. až XII. 2019, Přehled převodů neobsazených kariérových PM mezi útvary za období X. až XII. 2019, Přehled změn plánovaných TS za období X. až XII. 2019, Přehled zrušených neobsazených PM za období X. až XII. 2019, Přehled obsazenosti a skladbě profesí u PM v útvaru 229100
– provoz Vozové skříně určených pro externí zakázky za období X. až XII. 2019, Plnění KS,

 

Informace k projektu „Stejnokrojové vybavení“ - vedoucí odboru 900500 – Projektová kancelář

 

3.    Nevypořádané připomínky OO ke SM 2013-006-06 „Zásady přidělování a používání stejnokrojů“ - dopravní ředitel,

 

4.    Projednání - Plán předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020 - personální ředitel- probrání tabulky požadavků.

 

5.    Podpis DOHODY o nárůstu mzdových tarifů v roce 2020 ve smyslu ustanovení bodu 2.8 Přílohy Kolektivní smlouvy uzavřené na období 2016 – 2017 ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4  - personální ředitel

 

6.    Kontrola Zápisu č. 11 z PJ ze dne 19. 12. 2019 - personální ředitel

 

výčet projednaných bodů:

Informace z dozorčí rady a mimořádného představenstva – zvolení nového člena představenstva

Vyplacení zvláštních mimořádných odměn

Aktualizace intranetu

Materiály ze zasedání DR ze dne 18. 12. 2019

Tabulky „Mzdy“ a „Příplatky, průměrná mzda“

Dementování informací zveřejňovaných v tisku

Problematika výstrojních součástí

Informace o výsledku poptávkového řízení pro výběr poskytovatele rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP

Informace o průběžném čerpání sociálních nákladů za období 1. – 11. 2019

Zavedení integrovaného systému řízení rizik v DPP, klasifikace rizik a metody hodnocení

Kontrola Zápisu č. 10 z PJ ze dne 21. 11. 2019

Vyjádření GŘ v deníku Blesk ze dne 15. 12. 2019

Problematika stejnokrojového vybavování zaměstnanců

Asistenti v přepravě

Problematika autobusové dopravy, jednotlivých garáží a řidičů autobusů

Projednání – Plán předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020

900750 - odd. Obchod

Vyšší četnost mimořádných událostí

Přeřazení výstrojní obuvi do OOPP

Vyšší cena nákladové sazby práce v garážích DP

Novelizace směrnice 79-2011 „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“

Zavedení elektronické Knihy úrazů

Snížení gramáže dodávaných montérek

Měření a vyhodnocení mikroklimatických podmínek řidičů

GDPR – Denní hlášení

Možné vydání Přílohy č. 3 řádu 1-2010 „Řád organizační“

Projednávání zavedení poskytování příspěvku na stravování prostřednictvím elektronické stravenky

Vyjadřování „tiskového mluvčího“

Novelizace směrnice 6-2013 „Zásady přidělování a používání stejnokrojů“

Výstrojní součást – pánské kalhoty

Instalace obrazovek – dopad do provozu metra

Akceptace dokladu hrazeného platební kartou při nákupu přes e-shop

Outsourcing nejen zastávek autobusů

Řešení stížnosti na řidičku tramvaje

Personální prostoje

Instalace gumových pásů v metru určených pro vozíčkáře

Řešení problémů s přepravou bezdomovců

Definice směn – zasílání v dostatečném předstihu

Měřenky na výstrojní součásti

Výběrové řízení – řidič autobusů

Výměna řidičského průkazu na MHMP

Nevydané výstrojní součásti ve výstrojním skladu

Kamery za čelním sklem

Nastavení pravidla k Pracovní smlouvě na profesi strojvedoucího metra

 

 

 

7.    Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“ - personální ředitel

 

8.      Diskuse

 

Informace o konkrétní výši pro Mzdové tarify pro rok 2020:

2.1 Mzdový tarif řidičů MHD

 

Hodinový tarif

 

   (Kč/hod.)

Strojvedoucí instruktor

227,50

Strojvedoucí metra

196,00

Řidič tramvaje instruktor

174,30

Řidič tramvaje

168,50

Řidič autobusu

168,50

 

2.2 Mzdový tarif manuálních zaměstnanců

 

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/hod.)

Tarifní střed

1.

103,80 – 108,60

106,20

2.

111,40 – 118,00

114,70

3.

120,40 – 128,20

124,30

4.

130,80 – 139,60

135,20

5.

143,30 – 152,50

147,90

6.

156,60 – 167,20

161,90

7.

171,50 – 182,70

177,10

8.

187,80 – 199,80

193,80

9.

205,30 – 217,90

211,60

10.

221,20 – 234,40

227,80

 

2.3 a) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 b) KS a zaměstnanců trvale pracujících v nočních směnách

 

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

17 340 – 18 420

17 880

2.

18 390 – 19 530

18 960

3.

19 770 – 21 010

20 390

4.

21 350 – 22 690

22 020

5.

23 320 – 24 780

24 050

6.

25 610 – 27 210

26 410

7.

28 190 – 29 950

29 070

8.

31 090 – 33 030

32 060

9.

34 320 – 36 460

35 390

10.

37 750 – 40 090

38 920

11.

41 540 – 44 120

42 830

12.

45 630 – 48 470

47 050

13.

49 970 – 53 070

51 520

14.

54 610 – 57 990

56 300

 

2.3 b) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 a) KS

 

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

18 490 – 19 650

19 070

2.

19 600 – 20 820

20 210

3.

21 060 – 22 380

21 720

4.

22 830 – 24 250

23 540

5.

24 870 – 26 410

25 640

6.

27 320 – 29 020

28 170

7.

30 060 – 31 920

30 990

8.

33 190 – 35 250

34 220

9.

36 620 – 38 900

37 760

10.

40 290 – 42 790

41 540

11.

44 300 – 47 060

45 680

12.

48 660 – 51 680

50 170

 

 

2.4 Mzdový tarif přepravních kontrolorů

 

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

17 740 – 18 840

18 290

3.

23 870 – 25 350

24 610