Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Z jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 6. 8. 2020 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

Program jednání:

 

1.      Projednání změny plánu nedaňových sociálních nákladů roku 2020 a čerpání nedaňových sociálních za období leden až červen roku 2020   

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

-                                                Podáno info.

2.      Projednání navýšení cen ve stravovacím provozu jídelna a kantýna depo Kačerov, jídelna a kantýna CD, kantýna ústřední dílny Hostivař – provozovatel AV GASTRO, s.r.o. a změna otevírací doby kantýna CD

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

-          Bylo projednáno navýšení cen i zkrácení provozní doby. Ceny jsou stále nižší než v běžných provozech „na ulici“. Doba zkrácena protože nebyla lidmi využívána.

 

3.      Informace o kontrolách stravovacích provozů                

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

-          Byla podána informace.

           

4.      Informace o ukončení smluvního vztahu s ubytovnou Bytový dům Sliačská s.r.o.

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

-          Bylo projednáno ukončení vztahu s nájemci ubytoven. Odborová rada je názoru, že by bylo lepší peníze na ubytovny (v řádech milionů) rozdělit mezi všechny zaměstnance formou příspěvku na ubytování. Svým způsobem je podle nás zvýhodňování části zaměstnanců formou dotace na ubytovny diskriminační. A je zajímavé, kteří představitelé odborů se dotování ubytoven zastávají(!) a nabízí se úvaha nad jejich zaangažovaností v tomto businessu…. Zavedeného za Gř Dvořáka, který už stál DPP stovky milionů….  Jo, za Dvořáka se děli věci a těžko se napravují…

 

5.      Podání informace o aktualizaci Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2020

vedoucí odd. 500410 – Vzdělávání

-          Bylo projednáno zařazení v kurzech, plán výuky a vnitřní normy.

 

6.      Kontrola Zápisu č. 4 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 4. 6. 2020

personální ředitel

-          Byly projednány odpovědi na interpelace.

Pro zajímavost na tuto zprávu jsem se ohradil:

Vyjádření ke zprávě prezidenta OR

-          p. Špička: vyjádřil se k zprávě prezidenta OR, ve které je uvedeno, že PŘ navrhl zástupcům OO snížení mezd zaměstnanců DP o 10 %. Tato informace je nepravdivá, jelikož on osobně nemá v plánu snižovat mzdy zaměstnancům DP. Požadoval omluvu od prezidenta OR k nepravdivému vyjádření o snížení mezd zaměstnanců DP o 10 %.

-         Prezident Odborové rady informoval naše členy ve smyslu obdržené informace podané mu přítomným zástupcem na daném jednání. Informace byla následně upravena s omluvou za chybnou adresnost návrhu.  Ohrazujeme se proti tvrzení, že vedení nechce zaměstnancům mzdy snížit, neboť současný návrh na zmrazení mezd jejich reálnou hodnotu snižuje.

 

Další zajímavé info:   Od 6. září se bude diskutovat na téma stravenkového paušálu.

7.      Diskuse – různé podněty, mimo jiné o zneužívání kódu P4(školení) pro další dny „dovolené“ zaměstnanců – členů některých OO.. Personální nebyl adresný a prý předloží novelu normy.