Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,  dne 19. 3. 2020 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Aktuální informace o koronaviru COVID-19

Poskytnuty informace bezpečnostního ředitele a ředitelky nemocnice:

-         Problém se zásobami, dávkovače desinfekce, ručníky…,

-         velké dodávky dezinfekce, dorazilo 3000 lahviček desinfekce. Respirátory nejsou ani pro doktory DPP- jsou zasmluvněny, ale dodávky nechodí. Do středy má být 5tisíc roušek- pro DPP se budou šít roušky.

-         Vznikne podniková školka

-         Statistika je na stránkách min. dopravy. Virus lze zjistit, až když se dostatečně pomnoží (na konci karanténní doby).

-         Horské slunce, ani teplo na virus nepůsobí, má ale rád nízké teploty…

-         K recidivě po vyléčení může dojít

-         Používají se léky jako na běžnou chřipku, vážné případy potřebují plicní ventilaci

-         Očekává se další nárůst případů

-         Je-li manželka v karanténě, nemusí být v ní manžel také… není to automatické.

-         Znační viru COVID 19 info proč tak…

-         Dotazy na pendlery… proč se jim to nezatrhne…

-         -

Provozní problémy- dopravní ředitel:

-         Jezdí se prázdninový provoz

-         Desinfekce všech vozů s delším účinkem, včetně ozonizace

-         V provozu tram není nikdo pozitivně testován

-         Od soboty nejsou střídání- každý řidič bude mít jen 1 tramvaj na směně, zrušeno poučování, přezkušování, prohlídky, platnost se prodlužuje po dobu karantény- je možné že zaměstnanci podepíší čestné prohlášení, že znalosti mají zachovány. Omezený počet záloh na výpravnách.

-         Diskutována možnost uzavření prvních dveří u tram T6,T3,KT.

-         Personálie- Lanovka ze ZOO bude zálohou pro LD Petřín- pro případ nouze.

-         Zrušena velikonoční výluka na metru (bude až v listopadu)

-         Jak dorazí roušky, obdrží je ihned řidiči a zaměstnanci v metru u eskalátorů

-         Poděkování všem, kdo se podílí na práci v MHD

-         Výtoň- agresivní bezdomovec v tram, nutný zásah policie a použití zbraně.

-         Jízdné se vrací…(měsíční jízdenky)- lidé hromadně vrací jízdenky (nepotřebují je, nejezdí).

-         Až budou roušky, budou je zaměstnanci nosit povinně.

-         Je zrušeno i konání všech komisí (např. BOZP)

 

2.      Projednání výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

-          Jde o zohlednění Nařízení vlády, která to zaměstnavatelům doporučila

-          Projednány technikálie, které to umožní. Jde samozřejmě o TH zaměstnance.