Z jednání s managementem dne 19. 4. 2018.

Úvodem generální (který se zde krátce zdržel) informoval o záměrech, plánech a možnostech minulých outsourcingů.  Naše odborové sdružení má dlouhodobě stálý názor, že vyvádění činností z podniku odmítáme a nepodporujeme. V tomto rozhodnutí nemáme co měnit, jakkoli v čase management outsourcingy vyzdvihuje či je naopak kritizuje jako ztrátové..

 

Zajímavosti - Můj dotaz se týkal uzavření smluv s operátory na pokrytí metra mobilním signálem. Smlouva byla uzavřena. Do září budou hotovy 4 stanice, do října osm – vše na trase C, postupně do roku 2022 pak všechny stanice.

 

Dopravní oblast- v oblasti výluk byla poskytnuta informace o rekonstrukce stanice Anděl. Je tam složitá situace, lidi se tlačí u výtahů, zábor je kulminován ještě jakýmisi trhy…. Odpověď -  odstávka potrvá ještě 6 až 7 týdnů.

Kritizuji opět lživé náborové letáky. Částku 35tisíc hrubého (kterou mnozí ještě pokládají za čistou mzdu)uvedená na letáku, mají pouze někteří řidiči, určitě ne však nově příchozí. Jde tak o lživou informaci. Doporučuji upravit letáky na informaci o průměrné mzdě (v hrubém) nikoli na řidič dostane, jak je na nich uvedeno. Diskuze….

 

Finanční oblast- V oblasti nárůstu mezd preferuje pers. ředitelná růst prémií, u řidičů v rozsahu 5% ročně. Výkonové odměny by postupně měly dosáhnout až do výše 25%.... časový harmonogram nebyl sdělen, plán je však víceletý. Diskuze….  naše odborové sdružení upřednostňuje jiný model- růst tarifů či příplatků, nad růstem pohyblivé složky mzdy.

Personální ředitel přislíbil, že zpracuje zprávu zaměstnancům o průběhu vyjednávání…

Diskuze o fázích a letech realizace… o nutnosti schválení Představenstva společnosti a poté předložení návrhu odborům… podle mého názoru je to potáhne do léta…

Žádám o jasné sdělení termínu II.kola vyjednávání a o rozpracování posunu také v letovém příplatku (a nejen posun v prémiích).  TH odbory (Králová) řvou kvůli tomu, že by TH měly, (podle návrhu) obdržet méně prémií (o2%) než řidiči… jó závist, ta byla a je mocnou pákou…všichni stejně procent(a nebo všichni nic) tu při vyjednáváních platí už desítky let…. jedinou výjimkou byl svého času tolik kritizovaný Dvořák, který přidal více řidičům a „nediskutoval s nikým“.

 

Informace o Programu předcházení trestné činnosti. Zpráva o implementaci do DPP norem, zpracování Etického kodexu a směrnice PPTČ. Informace o průběhu školení PPTČ. Informace o provedení kontrol, na hlášení závadového jednání, na e-mail: schránka.duvery@dpp.cz  Popsané sdělení o šikaně se neprokázalo.

 

Z kontroly zápisu bych upozornil na diskuzi ohledně hodnocení kancelářských křesel z pozice BOZP.  Byla předložena rozsáhlá zpráva o kontrolách a stavu židlích a křesel na pracovištích DPP. Je až neuvěřitelné, co vše lze kontrolovat a poměřovat… samozřejmě, že se řešilo i spoustu jiného a důležitého materiálu. Namátkou: Kumulace dovolených, přesčasová práce, stejnokrojové vybavování atp.. máte-li o studium zápisů z jednání zájem, řekněte si našim funkcionářům. Na požádání jim veškeré materiály zasílám. Často jsou ale velmi datově náročné…

V různém jsme všichni upozornili na stížnosti zaměstnanců na nepřehlednost doplatku mzdy za leden, únor..  Bylo slyšet od lidí otázku: „kde to najdu...“ Požádal jsem o exra papír pro každého k pásce.

 

Za pozitivní z dnešního dne bych ocenil dnešní účast většiny OO na tomto jednání. Bývá tu často prázdno a zaměstnavatel má často přesilovku. Že by mé minulé výtky padli na úrodnou zem…?            

-JZ-