Z jednání s managementem DPP 18.1.2018.

 

Generál nebyl účasten. Prý byl na Magistrátu. Už minule ale řekl, že považuje jednání se všemi za zbytečnou ztrátu času a že chce hovořit jen s užší skupinou…

Jednalo se tedy s odbornými řediteli. V úvodu jednání proběhlo kolečko stesků. Jednotlivý zástupci tu vyjádřili své pocity ohledně nefunkčních vozů 14T a v nich utopených peněz, špatných podmínkách pro řidiče v malých autobusech, samozřejmě se hovořilo i o nedostatku lidí. Vedení má stále růžové brýle a doufá v nábor, který místa zaplní. Peníze navíc nechtějí dát a v zásadě se jim nedivím, když stále je hromada lidí, kteří budou dělat přesčasy do roztrhání těla, i kdyby zadarmo byly… V kolečku jsem požádal bezpečnostního ředitele, aby požádal Policii o průjezdy konečnými po půlnoční hodině. Přislíbil, že to zajistí.

Vedení vyjádřilo souhlas se sprostředkovatelem, který navrhne další postup ve věci nedohody na zahájení kolektivního vyjednávání. Odbory společně návrh podali (nárůst prémií, 13. plat, specif. příplatek za práci v Praze), vedení jednat nechce, odkazuje na víceletou KS. Do týdne jim máme zaslat Stanovy - všechny OO.

V rámci Flash reportu (zprávy a informace o provozu a hospodaření) se diskutovala i náborová reklama. Letáky, že řidič dostane 35.000,- považujeme za klamavé. Není tomu tak, zvláště u nováčků. Navrhl jsem, aby tam byla uvedena raději hodinová mzda, tak jako třeba u Tesco, kde nyní udávají 140,-Kč/hod pro doplňovače zboží.

Návrh dodatku ke KS obsahující přidání 3,5% (1% + inflace) byl dnes podepsán. Začne platit od března, s tím, že za leden a únor obdrží lidé peníze doplaceny v březové výplatě. Prý to jinak nejde. Kdo odejde v únoru, má smůlu… Vzhledem k přidání okolo (např. Škodovka v objemu mezd 10%) jde o mizernou výši, nicméně bylo kolem toho již dost řečí a vzpomeňte si, jak jste nám spílali, když jsme tuto KS podepsat nechtěli… a jak jste byli rádi za letošní mimořádné odměny (pokud jste je dostali), které jsme si za podpis vyvzdorovali, když už ostatní vše odkývali a nám nadávali, do podrazáků a pod…. jistě že by šlo přidat víc, zvlášť, když podnik hospodaří v plusu, ale to by většina zaměstnanců nesměla být v organizacích, které by klidně podepsaly i nulu. Nevšiml jsem si, že by kvůli našemu zásadnímu postoji a snaze o nárůst mezd zaměstnancům toto lidé nějak ocenili a začali k nám vstupovat ve zvýšené míře. Zřejmě jsou všichni spokojeni a vedení tím víc obzvlášť… Zajímavou zprávu sdělil Dopravní ředitel a to, že Libeňský most bude pro Tramvaje uzavřen. Karlín tak zažije kolaps...

Ze zápisu. se chce scházet jen s odbory, které zastupují alespoň 5% zaměstnanců společnosti (550 členů) a věci s nimi „předjednávat“. Jednání bude svolávat Předseda představenstva. Prostě s námi nechtějí mluvit, nejsme jim pohodlní…. ale můžeme jim vytřít zrak- pomocí Odborové rady. Ta sdružuje i nezávislé OO. Využijí menší odbory možnost být členy Odborové rady? Společně bychom na toto číslo pohodlně dosáhli…. zeptejte se svých předsedů….. Pokud ne, sorry, ale pak si nestěžujte. Velcí vše dojednají za nás (o nás, bez nás).

Vyplacení mimořádných odměn – cizuji ze zápisu:

- p. Zabloudil: poukázal na velkou nespravedlnost v rozdělování vyplacených mimořádných odměn. Uvedl, že zámečníci z 140030 - stř. Muzeum MHD mimořádné odměny neobdrželi stejně jako zaměstnanci 129000 – provozovna LD Petřín. V průběhu příštího roku by měl být nastaven systém tak, aby byl stav napraven.

Vyjádření 500200 – odbor Personální a PaM – Mgr. Krejčí

Rozhodnutím představenstva č. 19/2017/13 ze dne 25. 9. 2017 bylo rozhodnuto o výplatě mimořádných odměn pro zaměstnance kategorie D pouze v technickém úseku, kteří zajišťují provozní podporu.

....

5.13 Kvalita montérek

- p. Zabloudil: požádal o svolání komise či schůzky ke kvalitě montérek. Jedná se o OOPP, které musí splňovat podmínky BOZP.

- p. Schneider: Komise pro řešení problematiky OOPP byla svolána před 2 měsíci. Proces funguje tak, že musí být vznesen písemně námět na 600130 – odd. BOZP a následně Komise pro řešení problematiky OOPP námět projedná na dalším jednání. Uvedl, že dle směrnice 4-2015 „Stále komise DP“ se Komise pro řešení problematiky OOPP musí svolávat nejméně jednou za čtvrtletí.

- p. Zabloudil: námět bude tedy zaslán na útvar 600130 a dále požádal o zaslání pozvánky na další jednání Komise pro řešení problematiky OOPP.

Vyjádření 600130 - odd. BOZP - pí Pěchočová

Do současné doby nebyl 600130 – odd. BOZP zaslán jakýkoliv podnět ze strany p. Zabloudila k řešení problematiky. Inu kolegové podnět nedodali.... :-(

.............

dále různá diskuze.... též o podpis nepodpis přesčasů nad 150 hodin.

Na vozovnách a garážích je řidičům vyhrožováno přeřazením na jiný diagram/turnus, když to nepodepíšou. A někteří to podepsat za tyto peníze nechtějí.... viz naše anketa - podepíšete přesčasy (články níže). Diskuze nad formuláři k přesčasům- jsou platné, jsou neplatné... diskuze na víc jak hodinu.

JZ