Aktuální zpráva z jednání s managementem DPP - 13.12.2108.

Diskuse s GŘ:

Generální ředitel dnes oznámil, že zaměstnanci nedostanou žádnou mimořádnou odměnu (prý mají malý zisk)...  PROSTĚ NA VÁS KAŠLOU....!!
A tak jedině členové odborových organizací, sdružených v Odborové radě, potěší své členy...  již od zítřka si můžete vyzvednout svůj členský, finanční bonus, který vám celý rok dáváme stranou. Průměrná částka je kolem patnáct set, nejvyšší bonus letos dosahuje 3.600,-Kč. Záleží na tom, kolik nám posíláte příspěvek i zda nejste i ve více OO (mimo OR)- našim členům totiž vyplácíme i celou částku daru na činnost za člena, co nám dává podnik.  Je-li člen ve více OO, pak se tato částka dělí mezi více OO. Každý si tak výši bonusu ovlivňuje sám- a letos to jsou v DPP jediné peníze navíc.... !
Jako příklad mrhání peněz, které se mohli v prosinci dát lidem, jsem vyřkl případ nóbl tramvaje T3coupé....
Znáte i jiné případy, kdy peníze spadly (dle Vás do kanálu)? Napište nám to na info@zoosdmotol.cz, rádi je současnému či novému vedení předáme....

 

Projednávání – Návrh aktualizace Etického kodexu DP – po rozpravě staženo

 

Flash Report- info z Dozorčí rady, čísla statistiky atp

 

Projednávání - Vypořádání připomínky OO NOSDDPP k návrhu směrnice 16-2011-07 „Provozně předpisová soustava“ --- z mého pohledu o nčem….

 

Projednání – LP 1. kategorie - dvě lékařky odejdou…. budeme chodit ke svým obvoďákům… !

 

Informace – Rehabilitační pobyty – nejsou a zatím nebudou – sliby, chyby….

 

Kontrola Zápisu č. 11 z PJ ze dne 15. 11. 2018 – rozsáhlá rozprava, odpovědi na interpelace..

 

Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“

 

Diskuse:  položil jsem předsedajícímu tuto otázku: Víte jaký je rozdíl mezi personálním a generálním ředitelem ? Personální, když odcházel, nás pozdravil a popřál nám hezké svátky. Generál zmizel jak pára nad hrnce a ani nezamňoukal…(a schválně jestli tuto mou poznámku dají do zápisu…)

 

                        -JZ-