Zápis z mimořádného zasedání Vedení odborové rady – 28.2.2018.

Účast: Zabloudil, Douša, Válek, Pokorná, Holler, Vitvar, Válková (100%, 2 omluvení členové VOR Hanuš a Franc byli nahrazeni náhradníky dle Stanov OR).

VOR přijalo Usnesení, že: 

1.    Odborová rada souhlasí se zvýšením letového příplatku, výměnou za návrh 13. platů, s tím, že objem prostředků bude vyplacen minimálně ve výši předpokládané platby za 13. platy v případě jejich zavedení.

2.    Odborová rada požaduje, aby jejím jménem nebylo napříště hovořeno a bylo vyčkáno rozhodnutí jejich orgánů.

 Usnesení zde: http://www.odborovarada.cz/usneseniovyjednavani2018.pdf                        

 

3.    VOR dále schválilo vyúčtování nákladů na služební cestu do Blanska (odvoz z Konference 16.2. a kolektivní vyjednávání 19.2.+ akce v Boskovicích a zpět)

4.     VOR schválilo nastavení pověření pro funkcionáře Vedení Odborové rady, jejich náhradníky, pro Revizní komisi a pro pomocníky funkcionářů.

5.    VOR schválilo současný postup při vyjednávání v ČAD Blansko a.s. a trvá na požadavcích odborů, zvláště na tarifu 110,-Kč/hod, coby částce minimální.

6.    VOR schválilo 2 nové členy (ze ŠT) a rozhodlo o zvýšení náborového příspěvku za přihlášku člena platícího srážkou ze mzdy na výši 300,-Kč. Náborářem může být jakýkoli náš člen. Příspěvek odráží snahu, čas a případné další náklady (tisk, telefony, dopravu aj.). V případě vstupu celé skupiny, garantujeme dále založení jejich sekce a zisk finanční dotace na vlastní činnost a akce sekce (5.000,-Kč).

7.     VOR schválilo možnost zvýšení dotace na akce sekcí o členy z jiných sekcí, pokud se tito dané akce také zúčastní.

8.     VOR schválilo změny ve financování příspěvků za činnost funkcionářů a přechází z hotovostní platby na navýšení bonusů i zvýší hodnotu stravenky na 100,-Kč. U FOR dochází k určení jednotné platby, místo 0-210 na 100 + stravenka, VOR 200 + stravenka.

9.    VOR projednalo plán jednání a školení. Plán školení 2., 3.,  4. květen a 13., 14. září. Pozváni budou funkcionáři + náhradníci. Zvažuje se školení i s akcí na Moravu.

10.           VOR bylo seznámeno s prvními návrhy na systém pro řádné volby funkcionářů v termínu prosinec 2018 a leden 2019. Vyzýváme všechny členy, zvláště mladší generace, aby i oni kandidovali na funkcionáře a rozšířili tak možnost výběru v tajných volbách našim členům.

11.           VOR byla seznámena se zahájením prací na čísle 36 časopisu Motoláček. Žádáme přispěvatele, aby články a fotky posílali rovnou na adresu M36@zoosdmotol.cz , originální články honorujeme částkou 100,-Kč/A4. Převzaté články musí mít uveden zdroj, převzaté foto (není-li free) jen se svolením autora – viz tiskový zákon.

12.           VOR rozhodl, že další - řádné zasedání- 7. 3. bude nahrazeno operativním, dle aktuálního vývoje v DPP.

                                 

                                   Zapsala: Pokorná Dana,      elektronicky zpracoval: Zabloudil