Dne 5.1.2022 proběhlo jednání Vedení Odborové rady.

·       Vedení Odborové rady rozhodlo, že primárně umožní našim členům, kteří jsou sdruženi výhradně u OO ROH či u OO Metro elektronickou volbu funkcionářů Odborové rady. Členové těchto organizací se mohou o přístupové heslo k e-lístku přihlásit u prezidenta OR na 774746800, který jim po prověření jejich (výhradního) členství vydá specifický anonymní kód.

Druhou možností je osobní předání, včetně bonusu 100Kč u výhradních členů ROH, ke kterému se zavázal Ing. Douša. V tomto případě obdrží tito členové volební lístek papírový.

·       VOR dále projednal vznik nové sekce ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, která spadá pod ICOM. VOR schválil mandát funkcionářům (předseda pan Jiří Novotný a jeho zástupce pan Martin Chlup) a to do konání Konference Odborové rady. Konference má být 18.2.2022.  V případě, že vláda shromažďování zakáže, pak až do doby jejího konání. Konference dále určí, kdy proběhnou v sekci řádné volby.

·       VOR také aktualizoval stravné a cestovní náklady pro potřeby vyúčtování služební cesty a účasti na zasedání, dle Nařízení vlády pro rok 2022.

·       VOR schválil příspěvek 500/člen/dítě/rok na podané žádosti za dětské tábory v roce 2021.

·       VOR projednal plán vydání čísla 46 časopisu Motoláček.

·       VOR byl seznámen se stavem stávkového fondu a souhlasil s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2022 dle příjmů a čerpání roku 2021.

·       V rámci kolečka proběhla informace i o plánu akcí na rok 2022. Kulturní referent je oznámí na Konferenci.

Další schůze je veřejná – včetně sčítání hlasů – dne 2.2.2022 v zasedačce v Motole. Máte-li zájem se zúčastnit, nahlaste se na info@zoosdmotol.cz