Zápis z  veřejné schůze (Fóra Odborové rady) a následného jednání Vedení Odborové rady  4/2018:

·    Veřejného setkání (každý sudý měsíc mimo prázdnin) se v úvodu zúčastnil i personální ředitel DPP, který vysvětlil důvod a pozadí návrhu Dodatku ke KS, tak jak jej předložil zaměstnavatel. Příští FOR se koná 6.6.2018, máte-li zájem, přijďte.

·    Funkcionáři přednesli řadu dotazů na pers. ředitele v oblasti mezd i pojištění.

·    Prezident OR zrekapituloval závěry Konference OR a důvod přidělení pověření v závislosti na výsledku voleb do Vedení OR a jejich náhradníků.  Jakkoli se nezvoleným funkcionářkám jejich úloha pomocníků nemusí líbit, je třeba respektovat výsledky tajných voleb. Další volby proběhnou již v prosinci. Kandidujte na funkcionáře i Vy!

·    Po odchodu pers. ředitele pokračovala rozprava nad Dodatkem KS. Naši členové se mohou k Dodatku KS i ke KS Blanska a Škodovky vyjádřit v anketách v utajeném prostoru webové stránky www.odoborovarada.cz , heslo pro vstup je prijmeni člena a číslo jeho členské legitimace (legitimaci obdrželi členové spolu s vánoci).

·     Prezident OR také shrnul vyjednané změny v KS Blansko a.s. a vyslovil přání, aby se i jiné podniky motivovali některými výhodami – například prémie za odjeté km či leta bez nehody. U řidičů zde došlo k navýšení 11% u ostatních pak o 4,5%.

·    Proběhlo kolečko informací z jednání a další informace z pléna Fóra.

·    Přítomní obdrželi informaci o přípravě dvojakce bowling (pořádá ROH) a návštěva garáže Řepy kolegy a kolegyněmi řidiči a řidičkami autobusů z Moravy (pořádá ČAD).

·    Přítomní obdrželi nový časopis Motoláček číslo 36. Je v kanceláři v dostatečném množství. Vytištěno bylo 1000 ks. K dispozici jsou i přílohy Vtipník a Stanovy OR.

·    Přítomní byli seznámeni s vývojem čl.bonusů a stavem hospodaření OR, které letos generuje vyšší zisk než loni a je proto předpoklad výplaty vyšších bonusů než loni.

·    Taktéž pro vlastní akce sekcí byl zvolen výhodnější model, kdy za přítomné členy cizích sekcí obdrží pořadatelé další peníze navíc. Akce tak mohou být nabízeny všem sekcím.

·    Přítomní byli seznámeni se žádostí OO Metro (nová OO) o vstup do Odborové rady.

 

účast na VOR: Zabloudil , Douša, Válek, Zewel, Pakosta, Válková,  omluva: Bergmann          (VOR je sedmičlenné- viz Stanovy OR)

·       Vedení Odborové rady (VOR) přijalo Usnesení, kterým doporučuje vedení DPP navýšit objem finančních prostředků pro Dodatek KS v DPP a navrhuje přesun prostředků z položky prémií do položky letového příplatku (jisté prostředky).

·       VOR přijal 3 nové členy (z DPP a ČAD).

·       VOR souhlasí se začleněním OO Metro do OR a s přidělením kompetencí pro zastupování všech subjektů sdružených v OR, organizaci OO Metro, v rámci jednání na jednotce Metro (JPM, JSVM aj.).                                  

 

Jednání VOR je každý měsíc, další pravidelné jednání je 2.5.2018