V pondělí 26.listopadu proběhlo provozně ekonomické jednání v ČAD Blansko a.s. odbory versus vedení firmy.

Není asi tajemstvím, že se podnik se nalézá ve ztrátě dané zvýšením osobních nákladů a nárůstem garantované mzdy či inflací. Podnik si také stěžuje, že slevy na jízdném jsou pro něj nevýhodné a dochází ke zpoždění plateb na doplatek za snížené jízdné. Podle našeho názoru jde pouze o důsledek velmi špatné smlouvy s krajem na zajištění dopravní obslužnosti (soutěžený pod cenu normálních nákladů) a odbory proto vítají, že kraj tyto smlouvy všem firmám vypověděl a bude se jednat o nových. Naše řidiče nezajímá, kdo to zaplatí, chtějí za svou práci prostě slušně zaplatit. V této otázce není s vedením shoda ani kloudná řeč.. Vedení se také rozhodlo, že přidá do platů řidičů pouze zákonné minimum. Porušilo tak dohodu s odbory, že bude mzdu držet korunu nad touto zákonnou hranicí, za snížení prémií z deseti na devět procent, s čímž obě strany souhlasily. Vedení teď tvrdí, že šlo ale jen o rok 2018. Sliby, chyby, věřte jim pak cokoli… Za Odborovou radu jsem s tímto postupem (jen garantovaný nárůst minima) vyjádřil nesouhlas a varoval vedení, před odchody řidičů za lépe placenou prací. Třeba do Brna… kde berou řidiči mnohem více. Dalším zdrojem sporů je autobusové nádraží v Blansku. Vedení zatím nesplnilo požadavek odborů na změnu přednosti v jízdě, na zabezpečení couvání jinou osobou ukazující řidiči (eventuálně nějakou elektronickou náhradu zaručující bezpečné couvání) a realizovalo jen, námi též požadované, omezení rychlosti. Vedení bylo odbory varováno, že pokud v dohledné době nezajistí řidičům bezpečnou práci, bude na pracoviště poslán Inspektor bezpečnosti práce a řidiči mohou i odmítnout tuto nebezpečnou práci vykonávat. Současné informace na displeji na nádraží o zákazu pohybu osob za couvajícím vozem či obdobné hlášení rozhlasem, nepovažujeme za dostatečné a řešící problém. Jednání bylo místy velmi nervózní a prezident OR odmítl (dokonce nepodepsaný) zápis, coby argumentaci ředitele o již vyřešení situaci na AN. Odbory nehodlají ze zajištění bezpečnosti svých členů – řidičů prostě slevit.

V rámci jednání byly předloženy výsledky hospodaření, výše přesčasů, čerpání dovolených, náboru, fluktuace, realizace školení a další údaje. Tyto údaje jsou velmi solidně zpracovány (pokud jsou pravdivé).

Odbory dále předložily podněty týkající se práce dílen a předávání vozů, na vybavení oddychové místnosti v Rájci, poruchu info tabule v Jedovnici, k zajištění sjízdnost obratišť a na zimní údržbu. Odbory vznesly požadavek na příplatek za práci v Jedovnici a k zlepšení systému kondičních jízd pro méně zdatné řidiče a řidičky.

Součástí jednání byla i informace, že po poradě s právničkou, Odborová rada požaduje omluvu medií za uveřejnění fotografie našeho řidiče coby ilustraci pod článkem o nadýchání alkoholu řidičem u jiné firmy. Vedení také vyjádřilo výhradu, a to k uveřejnění vozů firmy ČAD.

Další jednání bude po konci 1Q – v pondělí 29.4.2019 a poté bude tradiční posezení se členy u (ne)piva v Blansku- „Na Pražci“.  Nyní, v pondělí, bylo posezení v hotelu Slávie v Boskovicích, kterého se zúčastnilo 8 členů.  Je fajn, že naši členové využívají možnost přijít a poslechnout si informace z jednání i předat své zkušenosti a trable. Kéž by i jiné skupiny našich členů takto fungovali…

Vánoce pro členy v Blansku převezme kolega Franc v neděli 16. prosince. Domluvte si s ním termín předání vašeho bonusu a dárků..