Někteří kolegové řidiči, na Moravě, mi informují, že jim někdo brání v založení odborů na pracovišti (BDS), vyhrožuje jim a dělá naschvály... To je samozřejmě protizákonné jednání. Odborově se organizovat, je základní právo zaměstnance. Navíc zvolený funkcionář, který pak jedná jménem kolektivu, je chráněn proti výpovědi. V případě naschválů, lze úspěšně podat žalobu na bossing (šikanu ze strany zaměstnavatele). Vše tedy závisí na odvaze a ochotě několika zaměstnanců (ze zákona tři), kteří si zvolí předsedu (naší sekce). Pak můžeme s vedením daného podniku (ředitelem - vlastníkem) vejít v jednání a třeba i řešit ony výhružky a bránění v organizování se toho některého dotyčného... a samozřejmě tam můžeme i poslat kontrolu na dodržování bezpečnosti práce- pokud lidi nutí porušovat zákony.                                                         –JZ-

Zde formulář pro vznik naší sekce  v pdf 

A zde formulář pro vznik naší sekce  jpg