Dne 27. – 29. října proběhne zájezd do Ostravy.

Ubytování v penzionu.

Návštěva muzea Tatra Kopřivnice a další program.

Doprava vlakem.

Cena 2.000,-

Příspěvek pro aktivní členy odborové rady (platba čl.přísp. min 200,-Kč či srážené 1% z příjmu účtárnou) činí 1.000,-Kč.

Příspěvek pro členy platící jen Udržovací příspěvek a pro členy ROH, činí 100,-Kč.

Bližší info a přihlášky k akci:

Ing. Douša 603 480 215  a p.Rychtář 775 140 978