Informace z jednání 1.kola vyjednávání v Plzni.

Na jednání v Plzni dorazli všichni představitelé všech odborových subjektů, fungujících ve Škoda Transportation a.s.

Úvodem jsem přednesl protest proti nepřizvání Odborové rady na minulé schůzky a sdělil, že je nelze považovat za vyjednávání, jelikož OR nikdo nezastupoval. Ředitel pro lidské zdroje s tím vyjádřil nesouhlas a sdělil, že je mu jedno, zda tam jsem či ne. Zjevně tedy nezná Zákon o kolektivním vyjednávání. Taktéž různí obitkové a šubrové přitakávali řediteli… ano pane velkomocný… máte pravdu… my tu byly, jednání tedy platí…

Trvám a budu trvat na tom na tom, že šlo o 1.kolo. To není ale to nejpodivnější, co jsem se zde dozvědel a zažil. Rozhodce mi dá za pravdu, až to tam dospěje…

Společný návrh KS se dává po dohodě všech odborových subjektů. Na něčem jsme se dohodli, to mi bylo předloženo k podpisu, to jsem podepsal a to mělo být podáno jako společný návrh odborů.  Na jednání jsem si vytiskl návrh KS (prý podaný), který mi poslal p.Obitko dne 21.října v 11´04 e-mailem. Jaký byl můj údiv, že je to úplně jiný materiál, než ten, který jsem podepsal a který mi k podpisu připravil p.Holler v Hostivaři…? Jak je možné, že tzv. „kolegové“ poté co návrh podepíšu, jej upraví dle svého a teprve tento cenzurovaný návrh pak podají s tím, že jde o společný návrh?  Samozřejmě budu trvat na bodu (bod 6.9. dar na činnost OO, který MY rozdělujeme členům- jiné OO si jej nechávají…), který jsem navrhl a v návrhu podepsal. Bez něj jsem jasně deklaroval, žeten návrh nepodepíšu. Proč bych měl lidi krátit o část vánočního bonusu..?  To je prostě sprostý podvod a je mi jedno jestli v tom má prsty Obitko, Šubrt, nebo kolega Holler.

Dále jsme se dozvěděli, že podnik si platí uvolnění odboráře Šubrta a že jej bude i nadále platit (myšleno jeho uvolnění, aby nemusel dělat a mohl se vyhřívat kostru ve své kanceláři) a že to nepotřebuje mít ani v Kolektivní smlouvě? Na to jsem reagoval, ať tedy v rámci rovného přístupu uvolní i ostatní funkcionáře jiných organizací (u nás p.Holler). Ředitel reagoval, že ne, že to má a bude mít jen pan stařeček Šubrt, protože má nejvíc členů a basta a že to tak prostě bude, že na to nepotřebuje žádnou dohodu…. Zase tedy porušování rovného přístupu. Toto je už zralé na soud!

Co se týká bodů KS, pak rozpor, rozpor, rozpor…. nic nadají, procento nad inflaci prý musí stačit (inflaci očekáváme na 3%) a kdyby náhodou stát zavedl plošně 5týdnů dovolené, tak máte smolíka, protože ten týden navíc tím padá. Pět týdnů víc nic. Kompenzace žádná.

Nějaké drobné návrhy, přidat deset tisíc při odchodu do důchodu…. (odbory chtěly plus 5O tisíc) přičemž ani neznají kolika lidí by se to mohlo týkat.

Další jednání bude v Praze, 6.prosince v pátek. Je mi líto, ale musím tím omezit službu v kanceláři. Protože i když jsem kolizi termínu sdělil, prostě je to nezajímá….

A můj dojem na pány Obitka, Šubrta, Tesaře…? Tak ti si mohou podat ruku v jednotnosti postupu a usednou na stejnou lavici.

Stařeček Obitko málem plakal… jakže podvádíme… když máme v Odborové radě zastoupeno víc organizací a on má jen jednu a že by dostal málo peněz, kdyby byl dar na každou OO paušální…. chudáček… tak ať si je založí taky, pokud to vůbec dovede o čemž mám dost pochyb.

Vysvětlete mi, jak můžeme docílit slušného výsledku, když se musíte dohodnout s těmi, co vám hází klacky pod nohy a hrají si na odboráře….? A vy Obitkovci, Šubrtovci…, pokud to čtete, dobře vám tak když utřete nakonec ústa a ztratíte naději na dobrý výsledek na přidání…. když jste u nich, masově je podporujete a ne odborovou radu, přestože členství u nás je mnohonásobně výhodnější, pak nečekejte nějaké zázraky…. Pokud byste ještě v prosinci přešli k nám, máte ještě šanci….     přihláška viz:   www.odborovarada.cz

 -JZ-