Výzva pro všechny řidiče a řidičky tramvají.

Nejste spokojeni s tím, jaké podmínky pro práci máte? 

Zkuste to sami změnit, přihlaste se na kandidaturu na funkcionáře Odborové rady za sekci ŘED.

Volby se konají již v únoru. Přihlásit se může každý řidič či řidička z jakékoliv vozovny. Podmínkou pro výkon mandátu je členství v Odborové radě, není však dovoleno být souběžně členem i jiných odborů (podmínka loajality). Můžete k nám vstoupit třeba už dnes…

Vedení Odborové rady dnes(3.1.) rozhodlo, že ponechá volný mandát, pro Dovolbu na Konferenci právě z tohoto důvodu.  Sekce ŘED potřebuje nové nápady, nové funkcionáře..  Využijte tuto šanci.

Též zástupci ostatních profesí mohou využít nabídku kandidovat na zástupce svého funkcionáře v sekci. Máte zájem? Napište nám, vysvětlíme náplň práce i výhody za  činnost funkcionáře.   

Psát o kandidaturu či informace k ní můžete na:  info@zoosdmotol.cz              

–JZ-