Výslednice složitých jednání.... v pondělí proběhlo jednání v Blansku, v úterý byl klid a vedení se rozmýšlelo a dnes ve středu zase proběhlo opět složité jednání, tentokrát netradičně, po telefonu - s ředitelem ČAD Blansko. Přineslo dohodu na oboustranně výhodném dodatku ke KS. Podnik přijal naši nabídku a vyřeší nedostatek řidičů nákladní dopravy formou dodatku ke KS, my oplátkou získáme přidání financí pro řidiče městské dopravy. Konkrétní a výsledná čísla činí shodný tarif pro všechny řidiče (tedy i nákladní dopravy) na současných 98,50 a dva nové příplatky. U řidičů nákladní dopravy půjde o příspěvek, který dostanou při práci v cizině a to ve výši 50,-Kč, který zohledňuje požadavek na minimální mzdu v některých státech EU, který musíme respektovat a pro naše řidiče měšťáky to znamená navíc 5,-Kč za hodinu práce, což určitě "hodí" pětikilo čistého... Za svou práci, kdy jsou věčně ve fofru si toto navýšení zaslouží. Tento dodatek jménem Odborové rady zítra podepíše předseda sekce pan Zdeněk Franc. Další "bitva" bude na podzim....  nyní nás čeká boj o peníze ve Škodovce a samozřejmě se pokusíme něco vyhádat i DP Praha a.s., byť zde stále marně voláme po vyšší podpoře potencionálních členů....a věřte, že to spolu sakra souvisí.      Příjemný večer. -JZ-