Z vyjednávání v DPP.

8.9. pokrčovalo další kolo vyjednávání. Zaměstnavatel není ochotný k navyšování položek nároků, ani k zavádění nových benefitů.  K dohodě na něčem zásadním prakticky nedošlo.

Další kolo bude 6.října, předpoklad je, že ochota jednat bude asi až po volbách (pokud vůbec). Je zde i možnost, že k dohodě na nové KS nedojde. I to by si zaměstnanci měli uvědomit.

Priority odborové rady v oblasti mezd jsou tři:

-         navýšit tarifní mzdy nad inflaci

-         navýšit letový příspěvek

-         převést objem peněz z prémií do tarifů (v co možná nejvyšší míře a pro všechny kategorie profesí).

dnes bylo jednáno o:

základní část:

K dohodě na části textu došlo u bodu 2.3.15 – ztráta způsobilosti k výkonu povolání

Bod 2.4.1. dovolená – bod stažen – čeká se na rozhodnutí Sněmovny (5 týdnů dovolené všem).

2.5.1. návrh odborů stažen. (snížení prac. doby u řidičů na 7,5 hod).

2.5.21- prac. doba – požadována dohoda s řidičem.

nový návrh odborů – výjezd od 4 hod- případně se souhlasem řidiče dříve. Zatažení po 01 hod - případně se souhlasem řidiče později.                        rozpor

3.5.-  suma na 1,10. V roce 2023a dále  bude zvyšován hodinový příspěvek nejméně o 0,1/ rok  - shoda

4.2.- nový návrh odborů – po dobu účinnosti KS budou navyšovány tarify o inflaci CPI roku předcházejícího tak, aby nedošlo k poklesu reálných mezd.  rozpor

5.2.13- - DPč obdrží také stravenky- . při nejkratší délce práce 6hodin. – rozpor

5.5.15- sixdej navýšit na 5dní, při sjednocení dovolené na 5týdnů Sněmovnou. – rozpor

5.6.1- 5.6.3 -    navyšování penzijního pojištění o 100 měs každý rok - rozpor

5.7.3- převod z životního  pojištění- bod stažen

5.9.10- souhlas s formuláři příspěvků – volnočasových poukázek

5.9.10-g- stažena možnost převodu nároku na kupon pásma PID

7.2.-právo projednání – neshoda na počtu lidí – kolektivu. Návrh na tabulku podle počtu systematizovaných míst.  rozpor

mzdový přepis:

-          odbory stahují návrh nové tabulky mezd hasičů.

-          další body týkající se mzdových tabulek všech profesí jsou v rozporu

-          další body týkající se navyšování příplatků jsou v rozporu

V závěru zaměstnavatel přišel s tím, že by přidal 2% do tarifů. To znamená (k dnešku) propad reálných mezd o 1,4%.

Nezlobte se na mne, ale za nižší mzdu vám dělat nechceme!  Vše směřuje k nepodepsání KS v DPP.

Další kolo 6.10.2021 v 8hod 

 

-JZ-