Info z vyjednávání v DPP- 19.6.2018.

Nic zásadního dnešní mimořádné a narychlo svolané jednání nepřineslo. Kdo čekal, že management třeba přijde s něčím novým, co odblokuje problém, bude zklamán.

OO pana Novotného (členská základna 32 strojvedoucích a cca 180 v ostatních profesích) a OO paní Novotné (3 TH úřednice) jejich prostřednictvím sdělily, že nadále trvá z jejich strany odmítavý postoj k podpisu druhého Dodatku KS.

Generální ředitel oznámil, že vedení žádné peníze nad rámec KS (po dobu její platnosti), bez podpisu všech organizací pod Dodatkem nemůže zaměstnancům přidat ani letos, ani v letech následujících. Naopak, pokud bude Dodatek podepsán, otevře se možnost výplaty peněz letos (nárůst od 1.7.), příští rok a i jednání o navýšení roce 2020, započaté ještě v roce 2019. Vedení tak přehodnotilo jejich dřívější názor, že Dodatek aktivuje, když jej podepíše většina OO.

Všichni přítomní si poté pouze vyměnili své názory a postoje k Dodatku KS.

Za naše Odborové sdružení jsem sdělil, že ani naše rozhodnutí nebylo snadné, že i v naší organizaci je celá řada kritiků tohoto dodatku, nicméně většina zúčastněných členů na naší veřejné schůzi (Fórum Odborové rady) rozhodla, že to podepíšeme, s tím, že máme výhrady, ale bereme alespoň něco, neboť alternací je nedostat vůbec nic. Připomněl jsem všem zúčastněným, že prapůvod současného problému tkví ve víceleté KS, která garantuje nárůst mezd pouze 1% nad inflaci. Tehdy jsme tento fakt kritizovali a odmítali takovou KS, ale všichni ostatní nás okřikovali a nutili tuto KS podepsat řka, jak je výhodná… (a to i pan Novotný). Návrat k jednání o výrazném zlepšení platových podmínek (jako se nyní děje v jiných podnicích) je tak podle nás možný v zásadě až po uplynutí platnosti této KS (konec  roku 2020).

Pan a paní Novotní dnes argumentovali problémem v článku o garanci přidání peněz jen za předpokladu navýšení zdrojů prostřednictvím Magistrátu. Na tuto špatnou formulaci jsem nicméně sám upozorňoval – už cca před měsícem… marně. Ale  faktem je, že je částečně ošetřena klausulí o následné možné reakci odborů – obnovením vyjednávání a možností protestů (třeba i stávky), pokud by k navýšení nedošlo.  Domnívám se proto, že jim spíše vadí to, že v navrženém přidání by strojvedoucí obdrželi o 2 procenta nižší výkonnostní odměny než řidiči na povrchu (vedení to zdůvodnilo tím, že řidičů je málo, strojvedoucích dost).

Vedení dnes závěrem sdělilo, že počká ještě cca týden a pokud OO manželů Novotných svůj podpis nepřipojí pod Dodatek, pak bude zaměstnancům (cca 11.000) sděleno, že vyjednávání skončilo neúspěchem a nic navíc hold nebude.

-JZ-