Aktuálně z vyjednávání v Blansku.                                     -18.4.2017-

Zaměstnavatel, po delší diskuzi, přijal návrh odborové strany a souhlasí jak se základním tarifem 98,10Kč / hod., tak s motivační složkou -prémiemi, nově ve výši procentuální se základní výší 10% z tarifní mzdy. Pokud připočteme nezpochybnitelné navýšení dané Nařízením vlády týkající se specifika profese a nové sazby za čekačku, a se zachováním všech nastavených příplatků a benefitů (mimo osobní ohodnocení-např. letové které již nebude), pak lze konstatovat, že jsme blízko k mzdové dohodě.

Taktéž bylo dohodnuto, že valorizace mezd již nebude zastropena a půjde o inflaci plus dvě procenta navíc.

Tím by měly mzdy řidičů skokově i poté postupně narůstat.

 

Myslím, že velký význam na této dohodě má jak sebevědomí řidičů, kteří se přestali bát dát najevo svůj postoj ve stávce, tak i stoupající členská základna naší Odborové rady, která se v Blansku již blíží k třetí desítce členů. Jsme tomu rádi, vážíme si důvěry lidí a děkuji za vzornou a obětavou práci kolegům funkcionářům Petru Sychrovi i Zdeňkovi Francovi, kteří na nárůstu členů mají lví podíl.

JZ