Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání ÚP se zástupci odborových organizací, dne 4. 8. 2022, po ukončení KV o Dodatku č. 1 ke KS 2022-2026, zahájeno v 8:00 hod. Ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

Vyjednávání: DPP předložil znovu svou nabídku 6.000,- (výdaj 88 mil) mimořádné odměny s výplatou v říjnu…. Odbory předložili svůj návrh na částku 8.500,- ve výplatě za září 2022. K dohodě nedošlo. Špička: Jarní vyplacenou částku 5.000 prý město možná zaplatí, tuto částku asi již ne a musí si ji sehnat DPP z rezervy. PŘ nevylučuje možnost jednat o něčem ještě na podzim, s výplatou před vánoci. Argumentuji lanovkou z Podbaby za 2 miliardy… to že prý je věcí města… Návrh na přesun jednání  - (7.9. bude jednání PÚ versus OO na místo 8.9.).  Můj návrh na rozložení výplaty částky na 6000 s výplatou v říjnu a zbytek pak v prosinci, ostatní odbory nepodpořili. Dohoda byla jen na výplatě 6.000 (vrabec v hrsti) a před vánoci znovu jednat (holub na střeše). Jak to ovšem bude vypadat po volbách….?  Bůh ví. Taky nemusí být nic.

 

1.        Projednání – Podnět k úpravě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti nároku na dovolenou - vedoucí 500200 – odbor Personální a PaM.

Dokument byl s odbory projednán a bude předložen ministrovi práce a soc. věcí a řeší nesrovnalosti s nárokem na dovolenou u různé pracovní doby různých zaměstnanců.  

 

2.        Projednání – Znění SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“ - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance.

Dokument byl s odbory projednán a bude obsahovat i možnost peněžitý příspěvek na stravování do výplaty, místo dosud papírové stravenky (či na kartu). Některé OO zbytečnými požadavky a zpochybňováním již projednaných pasáží, zavedení hotovostního příspěvku letos dosud „úspěšně“ zdržují…(už to mohlo dávno být).

 

3.        Vyjádření shody na znění SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“ - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

  Dokument byl s odbory projednán.

 

4.        Informace – Metodický pokyn ke SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“ - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Ze strany jedné OO zpochybňováno uspořádání obsahu dokumentu.

 

5.        Informace – INF „k vydání SM 2014-005 Stravování zaměstnanců“ - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Dokument byl s odbory projednán.

 

6.        Projednání – Volby členů dozorčí rady  - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Volby členů Dozorčí rady za zaměstnance DPP proběhnou 22.8., organizátorem voleb bude odbor z Gř, komise byla jmenována z řad největších OO. Vzhledem k tomu, jak přistoupili zaměstnanci k volbám volitelů (!), nejde čekat žádná zásadní změna ve zvolení jiných a ani jiného světonázoru. Asi to tak lidi chtějí…a různé kauzy jim nevadí. I když bude mít kdokoli možnost se na kandidáta přihlásit, rozložení zvolených volitelů zvolí dohodnuté jedince.

 

7.        Informace – Kontroly stravovacích provozů za I. pololetí roku 2022 - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Podána zpráva o provedených kontrolách.

 

8.        Informace – Aktualizace Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2022 - vedoucí 500410 – odd. Vzdělávání

Podána informace o využití elektronické výuky (např. kybernetická bezpečnost, kurzy office, atp.).

 

9.        Informace – Využití a vyhodnocení rozvojových programů za 1. pololetí roku 2022 - vedoucí 500420 – odd. Rozvojové programy

      Podána informace o karierovém poradenství v DPP a o personálních rezervách.

 

10.    Kontrola Zápisu č. 6 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 9. 6. 2022 - personální ředitel

Kontrola zápisu a odpovědí na interpelace.

 

11.    Diskuse –

Upozorňuji na

·       odstávku klimatizovaných tram kvůli včas neobjednaným dílům brzdového obložení (ŽI)- v tomto vedru je to nezodpovědnost, Máme se obrátit na technického ředitele…zeptám se.

·          požadavek na placenou přestávku na jídlo a oddych u opravárenských čet Vrchní vedení – neboť ty mají v zásadě pořád pohotovost a musí vyjet, kdy je třeba (obdoba hasičů). Musí to být prý zahrnuto ve Směrnici č. 3 – pracovní doba – je třeba podat podnět... napíšu- podnik sám asi konat nehodlá….

 

 

Přiložené materiály:

·       Podnět k úpravě dovolené – externí MPSV 220725

·       Projednání (materiály)_SM Stravování zaměstnanců

·       Vyjádření shody_SM Stravování zaměstnanců

·       Materiály k informaci - Metodický pokyn

·       Materiály k informaci - INF stravování

·       Materiály pro OO – volby do DR

·       Informace – Kontroly strav. provozů za I. pololetí 2022

·       Informace o aktualizaci Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2022

·       Informace_Rozvojové programy_2022_1. pololetí

·       Zápis č. 6 z jednání ÚP s OO dne 9. 6. 2022_final