Začíná vyjednávání ve Škoda Transportation a.s.

Vyjednávání ve Škodovce letos sebou nese arogantní jednání ředitele pro lidské zdroje (personální ředitel Škodovky) a , bohužel, i ovčí chování zbylých odborových subjektů mimo OR, kteří mu to trpí.

Odborová rada, která zastupuje převážnou většinu našich členů ve ŠT však tomuto chování a jednání toleranci v žádném případě zelenou nedá. Pozn.: Některé členy má i ZO OSD Motol a ROH.

Po trojí urgenci konečně (milostivě) poslal ředitel pro lidské zdroje pozvánku na vyjednávání i pro odborovou radu. Na jednání 26.listopadu v Plzni. Půjde tedy o 1.kolo vyjednávání. Na tom je třeba trvat, neboť ředitel to vidí jinak…

FAKTA:

Návrh Odborových organizací(a sdružení – OR je sdružení) byl podán 24.10.- ovšem jako NEPLATNÝ – chyběl podpis jedné OO z Ostravy. Dle zákona jde tedy o neplatný akt.

6.11. Vedení Odborové rady určilo že Odborovou radu zastupuje p. Zabloudil Jiří dr.h.c., ROH Ing. Douša Jaroslav CSc. a ZO OSD Motol p.Holler Petr.  Do této doby, dle Stanov OR a dohody o přidružení, zastupoval všechny subjekty (a návrh podepsal) prezident Odborové rady.

Na 8.11. svolal řed.pro lidské zdroje schůzku do Plzně. Vzhledem k nepodpisu všech OO, tedy neformální. Zde svůj podpis pod návrh připojila i ostravská OO. Tím byl společný návrh všech OO působících ve ŠKODA TRASPORTATION A.S. PODÁN v souladu se zákonem a následuje vyjádření se k návrhu od zaměstnavatele (do 14 dní)..

18.11. – přišla odpověď ředitele pro lidské zdroje p.Tesaře – šmahem odmítající celý návrh KS – bez předložení alternativního návrhu ŠT pod jednotlivými body návrhu, tak jak bývá obecným zvykem. Lze tedy z toho usuzovat, že vedení ŠT asi nemá zájem se dohodnout.

Taktéž 18.11. – se Odborová rada zastoupena Jiřím Zabloudilem dr.h.c. v souladu s Usnesení Vedení Odborové rady dotazuje, kdy že bude konečně svoláno 1.kolo vyjednávání.  Bez reakce….. Nezájem ŠT..?

22.11. po trojí Urgenci Odborové rady na ředitele pro lidské zdroje a pod výhružkou právního zásahu naší advokátní kanceláře, konečně, p.Tesař, zve Odborovou radu na vyjednávání do Plzně 26.11. od 13hodin. V e-mailu ovšem zmatečně argumentuje, že jde o třetí kolo, že neví proč nás osobně zvát…, že první bylo toho 8.11.(neformální schůzka) a druhé že prý bylo 20.11. (OR nikdo nepozval). Na tuto zmatečnost odpovídám e-mailem a sděluji, že nejde o třetí, ale o 1.kolo v souladu se Zákonem a že není možné vyjednávat, pokud nejsou všechny subjekty zastoupeny a pokud nemají pověření k zastupování. Nechť si to p.Tesař ověří…

Podobné jednání, typu schůze králíkářů, nebude Odborová rada tolerovat a trpět. Jednání proběhne v souladu se zákonem, ať se to komukoli líbí či ne. Je nám lhostejné, jakou motivací jsou jiní ovlivněni, aby zavřeli oči a nechali zákon porušovat. Odborová rada tak činit nebude a nepodepíše smlouvu, pokud nebude pro naše členy výhodná.

Již samotný návrh odborů o nové KS se v říjnu rodil velmi těžce, až po mnoha diskuzích, i dá se říci i urážkách z Plzeňské OO vůči mé osobě, na kterou jsem samozřejmě reagoval- to si líbit nenechám, došlo konečně k dohodě nad společným návrhem. Konečně až po zapracování návrhu OR na dar pro OO (OR jej svým členům na vánoce rozděluje a jde tedy o vaše peníze, jiné OO si je nechávají či o ně nestojí) došlo k dohodě. Posledním společným návrhem byl návrh ostravské OO, jež mi přišel do e-mailu 21.10. a se kterým nemám jménem OR problém. S lítostí však konstatuji a vnímám, že i moji kolegové ve vedení OR, asi podlehli tlaku jiných OO ve Škodovce a nejsou s to, prosazovat důrazně náš zájem, našeho sdružení.

Po 1.kole vyjednávání 26.listopadu vám o vývoji podám zprávu.

Zabloudil Jiří  dr.h.c.
     prezident Odborové rady