Informace z vyjednávání v DPP 27.10.2021.

Zástupci OO (ne všichni, což je smutné a nechápu proč takové OO jsou, když nechodí ani na vyjednávání-navíc zaměstnavatelem placené) se sešli 27. 10. 2021 v 8hodin k dalším kolům jednání o dodatku ke KS 2021 týkajícího se doplatku peněz za inflaci roku 2020 (dluh 0,9%) a ke znění KS 2022.

Úvodem zaměstnavatel (tradičně) sdělil, že stále letos má finanční problém a že nic doplácet nehodlá. Pokládá 2,2 nárůst pro letošek za dostatečný (inflace byla 3,1%). Nejsou turisti, není zisk… je až nechutné, jak si všichni a všude stěžují na pokles příjmů z turistiky, jako bychom nejezdili hlavně pro našince. To stojí MHD jenom na turistech? Pokles tržeb zaměstnance dost dobře nezajímá, oni také mají své finanční potíže a nechápou, proč bychom, kvůli inflaci, měli letos dělat stejnou práci za méně peněz? Lidem s vysokými příjmy se to hovoří… k dohodě tedy nedošlo. Nový návrh z naší strany (ve shodě OO) je přínosný v tom, že navrhujeme, aby tedy bylo možná nárůst pro rok 2022 spojit s doplatkem inflace za rok 2021.

Zaměstnavatel na to navrhl u dodatku jen možnost navýšení od 1. 12. 2021 o 1 % , ale pouze u řidičů. Bod 2.1 KS.  Další kolo vyjednávání je 11. 11. 2021 od 8hodin. OO se poradí 8. 11. 2021 (pokud tam někteří milostivě dorazí- je to zadarmo a minule to bylo trisktní).

Od 8´30 pak začalo další kolo vyjednávání pro rok 2022.

Samozřejmě, ani u KS pro 2022 se shoda nenašla. Některé body jsou samozřejmě dohodlé, jinde chybí ke shodě málo, ale co se týká financí, shoda prostě nalézt nelze. Zaměstnavatel není ochoten navýšit mzdy ani o inflaci. Zdráhá se přidat na letovém i pitomou korunu! Zaměstnavatel nemá zájem motivovat dlouholeté zaměstnance k udržení ve stavu v DPP, naopak argumentuje, že mladí jsou výkonější.

Pokud dojde ke shodě na KS, pak základní část bude víceletá a část mzdová jen na rok.

K dohodě mimo jiné došlo u: organizační opatření při systemizaci míst, u pracovní doby a době oddychu, délka stanovení pracovní doby (bohužel nikdo z jiných OO  nepodpořil mou snahu o 37,5 hod prac. dobu pro řidiče při zachování mzdy- zůstává jak je), provádění pracovnělékařských prohlídek, režim dočasně práce neschopného pojištěnce, přechod mezi poukázkami na stravování a peněžitým příspěvkem poskytovaným zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování, příspěvek na stravování , Odborný rozvoj zaměstnanců, Doba zaměstnání v DP, volnočasové poukázky, Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, Rehabilitační pobyty pro zaměstnance, Právo projednání(s vyjímkou jedné odrážky o dalším opatření pro vyšší počet zaměstnanců), Výkon kontroly v souladu s § 322 ZP, Práva a povinnosti smluvních stran.

U mzdového předpisu jde pak o pak Mzdu za práci přesčas, příplatek za práci v obtížných pracovních podmínkách, Pobídkové složky mzdy,