Informace o vyjednávání dodatku v DPP, tak jak jsem jej obdržel od kolegů.

(Osobně již vyjednávat nebudu- zvýšení letového příplatku v DPP byl můj pomníček na rozloučenou- je zbytečné bojovat proti všem, když i moji - je třeba dát šanci jiným, nechť i oni svůj potenciál předvedou)

Za zmínku jistě stojí, že se vyjednavači poměrně rychle dohodli – již na druhé schůzce. To je unikátní. Výsledek, nechť každý posoudí sám.

Vždy bude někdo spokojen a jiný ne. Ať se dojedná cokoli…

V celkovém objemu má jít o navýšení pro rok 2023 o 12,7%. Otázkou je, co vše do toho počítají.

K 1.dubnu vzrostou mzdy v DPP o dalších +4%  ( letos tedy 5,5-6 + 4).

Zaměstnanci obdrží mimořádnou odměnu za leden až březen, ve výši =5000,-Kč (jakým klíčem to ale zas rozdělí, jako loni, je ve hvězdách..)

V prosinci pak slibují další odměnu prý i nad deset tisíc…. (jó slibem nezarmoutíš).

Je hold otázkou, šlo-li obdržet a vyjednat více, když zaměstnanci nejsou ochotni podpořit odbory ani manifestací… vzpomeňte si na Václavák na manifestaci od ČMKOS, kde jsem byl sám s Doušou a celkem nás tam bylo méně, než v nedalekém nákupním středisku.

Podpis má být příští týden. Za OR + ZO OSD Motol + OO metro + ZO OSPLD-Morava to podepíše Jirka Hejný, ROH si nominuje svého zástupce.

Odborová rada a ROH jak nyní, tak i do budoucna, budou již vyjednávat odděleně. Je třeba, aby naši soci, přestali OR vnímat jako jednu (jim podobnou OO). Odborová rada je sdružení celé řady samostatných subjektů a tak ji je třeba i vnímat.

V Praze 24.2.2023

JZ