Začíná vyjednávání v DP Praha a.s.

Dne 29.11.2019 v 8hod ráno začalo a poté proběhlo 1.kolo vyjednávání v DPP o základní části. KS Velkým problémem rozdělení částí na tzv. základní a mzdovou je, že finance se ovlivńují navzájem a některé body tak budou otevřeny až do sjednání mzdové části. Nic významného nebylo přijato a dle předpokladů zaměstnavatel přišel se snahou zrušit placené zdravotní volno (3dny) a nahradit ho 3dny dovolené navíc.. návrh v rozporu (5.5.15).

V ilustraci a pro přehled zde popis bodů a stručné info:

Takto to vypadá po prvním kole

a) diskuze o návrh DPP do 2024 max - možno i dvakrát po dvou letech.

b) diskuze zda další kolo v únoru...?

Pauza

jednání odborů (mimo Obitka, kterého to nezajímalo), zda bude základ KS na 2,4. či pět let...

diskuze o množství peněz do základní části a následně do mezd..

dohodnut termín na leden pro schůzku OO navzájem - 7.1. ve 13hod.

konec pauzy

návrh DPP - platnost zákl.části do 31.12.2024 - rozpor

shoda na adresách subjektů

shoda 1.1.-1.6.

1.7.- rozpor- poté shoda po diskuzi

2.1-2.2 - shoda

2.3.- 2.3.8- shoda

2.3.9-a rozpor, b-shoda

2.3.10-shoda

2.3.11-14- shoda

2.3.15 -rozpor

2.3.16-Rozpor

2.3.17- rozpor

2.4.1- rozpor

2.4.2-2.4.4- souhlas

2.5.1- rozpor

2.5.2 - 2.5.7- souhlas

2.5.8. - rozpor

2.5.9- 2.5.16- shoda

2.5.17- rozpor

2.5.18 - 2.5.19- shoda

2.5.19- 2.5.20- rozpor

3.1. - 3.4.shoda

3.5. - rozpor

3.6.- 3.7.- rozpor

4.-4.4.9- shoda s otazníkem.

5.1 -shoda

5.1.1.- 5.1.10.shoda

5.2.1. -shoda

5.2.2. - shoda

5.2.3. - 2.2.5

5.2.6- rozpor

5.2.7- souhlas

5.2.8 - zrušen

5.2.9.- rozpor

5.2.10- 5.12.13- souhlAS

5.2.14- ROZPOR

5.2.15- rozpor

5.3.1-5.3.2. - shoda

5.3.3.- rozpor

5.3.4. - souhlas

5.4.1.- souhlas

5.4.2. - 5.5- souhlas

5.5.1- úmrtí - nesouhlas

5.5.2.- rozpor

5.5.3- 5.5.5- souhlas

5.5.6- rozpor

5.5.7 - 5.5.12 - souhlas

5.5.13- rozpor

5.5.14- shoda

5.5.15- rozpor

5.5.16- souhlAS

5.5.17- ROZPOR

5.6.1.souhlas

oběd 15minut....

5.6.2 - souhlas

5.6.3.- rozpor

5.6.4.- souhlas

5.6.5.- souhlas

5.6.6.- rozpor

5.6.7.-shoda

5.6.8- rozpor

5.6.9- shoda

5.7-5.7.2. -shoda

5.7.3- rozpor

5.8.-5.8.5- shoda

5.8.6- 5.8.9- shoda

5.8.10- rozpor

5.9.1 - rozpor

5.9.2- rozpor

5.9.3 - 5.9.4- shoda

5.9.5.- rozpor

5.9.6.- shoda

5.9.7. - rozpor

5.9.8.- rozpor

5.9.9.- rozpor

5.9.10- rozpor

5.9.11- shoda

5.9.12- shoda

5.9.13- rozpor

5.9.14-5.9.16- shoda

5.9.17- rozpor

5.9.18-shoda

5.9.19-rozpor

5.9.20-rozpor

5.9.21-rozpor

5.9.22-rozpor

5.9.23-rozpor

5.9.24-rozpor

5.9.25-rozpor

konec v cca 15hodin

Celý rozsáhlý materiál pošlo na jejich e-maily. Našim členům jej mohu přeposlat, chtějí-li se v tom orientovat podrobně, pokud mi sdělí na můj mobil svou el.adresu. -JZ-