Po 3. kole vyjednávání ve Škodovce, jsme se stále nikam neposunuli…

Vedení ŠT trvá na nulovém přidání (poklesu reálných mezd).

Vyzvalo však odbory, aby ve shodě předložily návrh posunu v benefitní oblasti.

Po dlouhé a bouřlivé diskuzi, se odbory dohodly na novém návrhu:

a)    Nárůst mezd bude od 1.1.2020 o 2,5%

b)   Zaměstnanci obdrží, dle své volby,
příspěvek na penzijní připojištění či poukázky flexipass,
v hodnotě 1.000,-Kč / měs.

c)     Odbory nadále počítají (viz KS) o možné mimořádné odměně,
 na konci roku a dle hospodářské situace ŠT.

   Tato dohoda nahrazuje předchozí požadavek inflace(3,1) + 5% nad ní do mezd.

  Další jednání za týden.    JZ