Ani po dalším kole – v půlce listopadu- jsme se ve Škodovce nikam neposunuli.

Pers. Ředitelka nabízí (údajně v objemu 10%) přidat 1.100,- a zbytek do nejistých položek benefitů a odměn. OR chce každému alespoň 1.500 – 2.000 jistých.

Ze zápisu:

V Plzni, dne 31.10.2022

 

Věc: Zápis z jednání

 

Body jednání:

1)    Zastupování zaměstnanců ŠTRN s místem výkonu práce Ostrava ZO OS KOVO MSV Studénka. Zaměstnavatel připraví seznam zaměstnanců a porovnání podmínek vyplývající z kolektivní smlouvy.

Odborová rada podmiňuje dohodu o převodu zaměstnanců pod KS jiného subjektu uzavřením dodatku k současně platné KS a to včetně dohody o nárůstu mezd zaměstnancům ŠT.

2)    Zaměstnavatel souhlasí s prodloužením platnosti kolektivní smlouvy do 31.12.2023

3)    Zaměstnavatel odmítl návrh odborů na navýšení mezd.

4)    Zaměstnavatel předkládá tento návrh na úpravu odměňování s platností od 1.1.2023:

a.     Navýšení benefitů:

                                               i.     Navýšení penzijního připojištění na 1500 Kč/měsíčně pro všechny zaměstnance ŠTRN.

                                              ii.     Příspěvek na volnočasové body EDENRED ve výši 1000 Kč/měs. pro všechny zaměstnance ŠTRN.

                                             iii.     Navýšení hodnoty stravenky na 120 Kč.

b.     Navýšení nominální základní měsíční mzdy, kterou představuje (i) tarifní mzda a (ii) výkonnostní odměna o 1100 Kč pro zaměstnance.

c.     Vytvoření variabilní složky mzdy s výplatou dle dále dohodnutých kritérií ve výši 4% z celkové nominální základní měsíční mzdy.

Odborová rada nesouhlasí s návrhem výše nárůstu mezd zaměstnancům ŠT a se strukturou rozložení navrženého objemu mezd a považuje jej za nízký, neadekvátní současné, tíživé, situaci a výši inflace.

5)    Zaměstnavatel připraví návrh kritérií pro variabilní složku mzdy pro další jednání.

6)    Termín dalšího jednání 21.11. v 10 hodin v Praze

 

 

 

---------------------------

Zaměstnavatel:

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Zastoupený při jednání Šárkou Moučkovou, Viceprezidentkou pro Lidské zdroje

 

 

 

Stručné info z vyjednávání ve Škodovce 4.10.2022, 19.10.2022 a 31.10.2022

31.10.2022 - Personální ředitelka stále nabízí jen cca 4% do základu a cca 6% do benefitů a osobního hodnocení, které je krajně nejisté.  OR tento návrh odmítá.
Další jednání 21.listopadu. 

 

Stručné info z neoficiálního vyjednávání ve Škodovce 19.10.2022.

 

Proběhla druhá a třetí schůzka o možném vyjednávání ve Škoda Transportation a.s., návrh KS zatím oficiálně nebyl podán. Pers. ředitelka tvrdí, že návrh (který za OO podával Obitko) prý neobdržela....
Další jednání koncem října.

Personální ředitelka předložila návrh, aby zaměstnanci obdrželi od nového roku cca tisícovku a k tomu nějaké benefity. Prý 8 procent z objemu mezd má jít do mezd a 2 procenta na benefity. V letošním roce už nechtějí dát nic. Navýšení chtějí až od ledna. Navýšit mzdy o října je dle pers. řed. problém a ještě by to prý bylo z objemu na příští rok… To nám prosím navrhuje, když inflace atakuje 20%...

Návrh OR byl objem 10% z mezd rozpočítat a rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance (každému stejně) a dále jednat o navýšení v benefitech nad tento rámec. S tímto návrhem vyjádřila souhlas i OO z Plzně (jež má nejvíce členů ve ŠT), posléze i ostatní OO. Personální ředitelka návrh odmítla. Stále má jakousi svou (zvláštní) představu…

Po celou dobu jednání, takřka neustále, ze strany pers. ředitelky zaznívají stesky na krizi, nedostatek prostředků, a nutnost lepší motivace= zvyšování motivační složky.

Odborové organizace v jednotě argumentovali nízkou mírou mezd v porovnání s konkurencí. Nefunkčností systému motivačního hodnocení versus výkon při nedostatku dílů. Dále potřebou řešit dopad inflace na zaměstnance (když vláda mluví, ale nekoná), nemožností pracovat přesčas pro značnou část zaměstnanců (péče o děti, doprava, omezené možnosti v přídělu práce při nedostatku náhr. dílů, atp.).

K dohodě samozřejmě nedošlo.

Odbory chtějí samozřejmě více peněz, než zazněla nabídka pers. ředitelky a dále dle nás, by bylo dobré vyplatit několik tisíc hotově ještě letos (mimořádná prémie).


 

 

Stručné info z neoficiálního vyjednávání ve Škodovce 4.10.2022.

Proběhla druhá schůzka o možném vyjednávání ve Škoda Transportation a.s., návrh KS zatím oficiálně nebyl podán.

Personální ředitelka předložila návrh, aby zaměstnanci obdrželi od nového roku cca tisícovku a k tomu nějaké benefity. Prý 8 procent z objemu mezd má jít do mezd a 2 procenta na benefity. V letošním roce už nechtějí dát nic. Navýšení chtějí až od ledna. Navýšit mzdy o října je dle pers.řed. problém a ještě by to prý bylo z objemu na příští rok… To nám prosím navrhuje, když inflace atakuje 20%...

Návrh OR byl objem 10% z mezd rozpočítat a rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance (každému stejně) a dále jednat o navýšení v benefitech nad tento rámec. S tímto návrhem vyjádřila souhlas i OO  z Plzně (jež má nejvíce členů ve ŠT), posléze i ostatní OO. Personální ředitelka návrh odmítla. Stále má jakousi svou (zvláštní) představu…

Po celou dobu jednání, takřka neustále, ze strany pers. ředitelky zaznívají stesky na krizi, nedostatek prostředků, a nutnost lepší motivace= zvyšování motivační složky.

Odborové organizace v jednotě argumentovali nízkou mírou mezd v porovnání s konkurencí. Nefunkčností systému motivačního hodnocení versus výkon při nedostatku dílů. Dále potřebou řešit dopad inflace na zaměstnance (když vláda mluví, ale nekoná), nemožností pracovat přesčas pro značnou část zaměstnanců (péče o děti, doprava, omezené možnosti v přídělu práce při nedostatku náhr. dílů, atp.).

K dohodě samozřejmě nedošlo.

Odbory chtějí samozřejmě více peněz, než zazněla nabídka pers. ředitelky a dále dle nás, by bylo dobré vyplatit několik tisíc hotově ještě letos (mimořádná prémie).

Další kolo jednání či vyjednávání bude 19. října. Odbory zde podají návrh Dodatku KS (ve shodě).

V záměru upozorňuji na demonstraci proti chudobě, která je již v sobotu 8.10. na Václavském náměstí v Praze, od 12hodin. Akci vyhlásila odborová centrála ČMKOS a Odborová rada ji aktivně podpoří.

Nechcete zvýšit daně (i třeba ty skryté.. např. za různé odpady, za vyšší licenci za TV a rádio -které platit musíte povinně, za účet v bance-neboť tzv. bankovní daň se promítne do zvýšení sazeb za služby banky, za vaši nemovitost, dům či byt.. a třeba za připojení k internetu a sdílení dat… i to jsem již slyšel, že chtějí), nechcete další enormní nárůsty cen základních potřeb, bez aktivního zásahu vlády? Pak vyjádřete svou vůli vaší účastí na demonstraci.

JZ