Vážení členové a příznivci,

Odborová rada je sdružení různých odborových organizací a přímo evidovaných členů.

 

Nabízí Vám nejvýhodnější podmínky členství a vybrat si můžete z více možností, podle toho, jaké příspěvky chcete platit.

 

Při členství s platbou 1% z čisté mzdy, prostřednictví přímého členství v Odborové radě či prostřednictvím sdružených subjektů  OR, ZO OSD Motol, nebo OO Metro  Vám garantujeme:

 

·                  Dárek k vánocům a finanční bonus odložené části vašich příspěvků (i více než 2.000,-) hotově.

 

·      Právní pomoc v trestněprávním pracovním vztahu a pracovněprávním vztahu ZDARMA.
•možnost využití smluvních právníků i pro soukromou potřebu člena (při platbě člena) v oblasti – rodinného práva (spory o rodičovství, rozvody, předmanželské smlouvy), občanského práva (sousedské spory, domáhání se odškodnění ), dopravního práva (například sporné platby pokut, zadržené řidičáky atp.), insolvenčního práva …atp. Tarif je pro naše členy výhodnější než na trhu.

·                  Levný Internet. Výhodný TLF tarif ve spolupráci LamaMobil,a Vodafone i T-mobile vč. FREE s daty

 

•Finanční výpomoci při živelních událostech (schvaluje vedení OR)
•Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (schvaluje VOR)


Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce (1000,- Kč / den / stávkující člen)
Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

•Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč (výplata na dodaný rodný list).
•Finanční podporu dle rozhodnutí výboru OR a dar při vlastní svatbě
(na oddací list)
•Každoroční slosování v tombole na Konferenci o hotovost a dary
(první cena zájezd k moři….atp.)
KAŽDÝ ČLEN se dle svého uvážení může účastnit Konference a každý rozhoduje a každý volí funkcionáře. Své představitele si volí sami členové sekce či odborové organizace přímo a tajně!


Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, sklípek, pétanque. atp..
•Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů - přičemž děti mají vždy účast zdarma.


Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: (bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při sociální potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dlouhodobé nemoci, apod.)
•finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let, atp. (500,-Kč), dary u konečného odchodu   do důchodu.
příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši cca 500,-Kč/člen/dítě a rok,


•Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,
•zajistíme levný tisk z naší tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou i finančníci, OSVČ,..
•U větších skupin, kde v podnicích fungují sekce a sdružené OO, vyjednáváme KS -a růst mzdy..!
SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma

 

·                   Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených partnery a podnikateli k rekreaci, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16% laciné zájezdy a laciné vstupenky do divadel u agentury Pilnaj.  Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, řešení mimořádností.. a další.

 

 

 

Člen Odborové rady ROH má členství jen za 1,-Kč/měs. 

·      Při členství s platbou 1,-Kč měsíčně Vám zajistíme pravidelné páteční SMSinfo z jednání a s nabídkou aktivit na váš mobil zdarma, máte možnost zdarma inzerovat v našem časopisu a máte možnost využít rady funkcionářů ROH, včetně páteční kávy v kanceláři Odborové rady v Motole zadarmo. Zdarma též akce ROH.

·      Navíc těm, co nejsou v žádné jiné OO, a jen evidovaní v ROH, každý leden vyplatíme stokorunu. Jde tedy o nejvýhodnější odborový projekt pro ty, co nemají moc peněz a jinak by si standartní členství vůbec nemohli dovolit (např. insolvence).  ROH funguje zatím jen v DPP a ve ŠT.

 

Každé členství, i to korunové, pomáhá odborům zvýšit vliv a tlak na růst peněz i zlepšení pracovního prostředí.