Ve středu 5.9. 2018 proběhlo jednání Vedení Odborové rady (VOR).

Omluveného pana France nahradil, z řad náhradníků, pan Pakosta.

 

VOR rozhodl, že:

 

1.   zájmy všech řidičů a řidiček TRAMvají bude (min. až do společné Konference po volbách) hájit OO ROH a to jménem všech sdružených subjektů v Odborové radě.  viz usnesení.

OO ROH k tomu využije potenciál svých funkcionářů- viz Usnesení ROH o volbách funkcionářů a Usnesení o přidělení kompetencí.

2.   zájmy všech řidičů a řidiček autobusů z Prahy a středočeského kraje, bude nadále hájit sekce Autobusy. Slučují se tak sekce Autobusy a BUS-Řepy. Sekci Autobusy předsedá p.Tomáš Bergmann a je pověřen veškerými kompetencemi. Jeho zástupcem se stal pan Sarközi – viz toto Usnesení.

 

3.   VOR dále rozhodl o přidělení právní pomoci v souvislosti s právním řešením sporu ohledně Autobusového nádraží v Blansku, kde zaměstnavatel nutí řidiče couvat bez zajištění (v rozporu se zákonem 361).

 

4.   VOR přijal dva nové členy.

 

5.   VOR projednal návrhy na dárek k vánocům (spolu s bonusem).

 

6.   VOR pověřil účastí na komisi BOZP v DPP Ing. Doušu.

 

7.   VOR projednal provozní záležitosti a potřeby sekcí a sdružených OO a dle potřeb bude dále činnost realizovat.