Až do nočních hodin se protáhlo sčítání hlasů voleb funkcionářů Odborové rady
a do Statutárních orgánů sdružených organizací vyjma Vedení OR.

Všichni zvolení funkcionáři získali mandát na 3 roky v souladu se Stanovami OR.

 

Výsledky v číslech:

volby funkcionářů Odborové rady

 

Kandidovalo 25 zájemců o práci funkcionáře. Dva kandidáti svou kandidaturu stáhli. Volilo se tajnou volbou, v termínu 15.12.2018 až 31.1.2019. Volby vyhodnotila devítičlenná volební komise dne 6.2.2019 na Fóru Odborové rady.

vydáno lístků - 317

odevzdáno -167

 

tj. 52,68% účast

 

hlasů

a  preferencí

%  a verdikt

Zabloudil Jiří  dr.h.c.

166

79

99,40%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Zabloudilová Hana

163

51

97,60%-zvolena

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Válek Vlastimil

163

49

97,60%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Ing. Douša Jaroslav

162

38

97,00%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Hejný Jiří

162

29

97,00%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Rejhová Dana

161

37

96,40%  zvolena

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Franc Zdeněk

160

24

95,80% - zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Sychra Petr

160

6

95,80% - zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Holer Petr

159

39

95,20%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Kudrna Tomáš

159

11

95,20%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Zewel Zdeněk

159

14

95,20%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Pliska Petr

159

10

95,20%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Bělaška Petr

158

9

94,61%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Pakosta Jiří

156

19

93,41%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Červinka Filip

155

11

92,81%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Schmid Jiří

153

8

91,61%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Dvořák Petr

152

15

91,01%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Rychtář Václav

152

6

91,01%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Skuhrovec Václav

148

12

88,62%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Cibulková Lucie

138

33

82,63% zvolena

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Hanuš Jiří

126

33

75,44%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Suchá Věra

122

25

73,05% zvolena

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

Pohlner Tomáš

121

6

72,45%- zvolen

funkcionářem Odborové rady a (nebude-li zvolen-a) i náhradníkem VOR

 

volby Statutárních zástupců

Vedení Odborové rady se volí na Konferenci 15.2.2019. Rezervujte si svou účast!

 

UPOZORNĚNÍ – pan Schmid, podle SMS co mi 7.2. 2019 poslal, zřejmě nemůže psychicky ustát svůj neúspěch ve volbách Statutárních zástupců OO Metro.
A nechce výsledky volby a svou porážku uznat….

Ujišťujeme všechny členy, včetně členů OO Metro, že volby proběhly v souladu se zákony i Stanovami všech subjektů, dle Usnesení Konference 2018 i dle Usnesení VOR 1/2019 o technickém průběhu voleb A JSOU TEDY PLATNÉ.

Výsledky voleb, podepsané devíti svědky, zúčastněnými při sčítání hlasů, zašleme na Rejstříkový soud a zaměstnavateli.
Pan Schmid se může vztekat, ale to je tak vše, co může dělat….  

V naší organizaci si funkce u piva prostě nerozdělujeme…
U nás platí demokratické a tajné volby!    -JZ-

Volby do OO Metro

účast ve volbách  53,84%

z odevzdaných hlasů obdržel(a)

Cibulková Lucie

76,92%

má právo na pozici předsedkyně OO

Červinka Filip

69,23%

má právo na pozici místopředsedy

Schmid Jiří

61,53%

má právo na pozici II.místopředsedy

 

Paní Cibulková dne 7.2. potvrdila zájem OO Metro vést.
OO Metro by se mělo stát ….odbory pro mladé a šikovné lidi….

 

 

 

 

 

 

Volby do OO ROH

účast ve volbách  63,39%

a preferencí

Ing. Douša Jaroslav

100,00%

24

má právo na pozici předsedy OO

Zabloudil Jiří  dr.h.c.

98,59%

37

má právo na pozici místopředsedy (jednatele)

Válek Vlastimil

98,59%

34

má právo na pozici II.místopředsedy (vyjednavače)

 

Pan Ing. Douša dne 6.2. potvrdil zájem OO ROH vést.
OO ROH nadále bude vybírat pouze symbolickou korunu a bude aktivními odbory pro každého.

 

 

 

 

Volby do ZO OSD Motol

účast ve volbách  52,83%

a preferencí

Zabloudil Jiří  dr.h.c.

98,65%

90

má právo na pozici předsedy OO

Válek Vlastimil

93,28%

51

má právo na pozici místopředsedy

Holler Petr

91,94%

24

má právo na pozici II.místopředsedy

Pan Zabloudil ke dni 7.2. své předsednictví potvrdil.
Nicméně předpokládá, že svým místopředsedům přidělí vyšší podíl pravomocí.

 

Volby Statutárního orgánu
Vedení odborové rady
proběhnou 15.2.2019 na Konferenci.

 

pár fotografií z průběhu sčítání voleb