Vedení DPP si z nás asi dělá srandu... zrušilo termín vyjednávání!

A já se ptám: Nebylo by na místě zůstat doma (třeba tři dny)?

Toto dnes dorazilo: 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane prezidente, vážený pane předsedo,

z pověření pana personálního ředitele si Vám touto cestou dovoluji oznámit, že předpokládané jednání dne 16. 4. 2018 plánované za účelem diskutování návrhu Dodatku č. 2 ke KS 2016-2017 se neuskuteční.

Návrh Dodatku č. 2 ke KS 2016-2017 zaslaný zástupcům OO bude nejdříve finančně vyhodnocen, a poté předložen na jednání představenstva dne 23. 4. 2018.

Téma záměr a strategie DPP v oblasti odměňování zaměstnanců bude zařazeno jako samostatný bod na jednání zaměstnavatele se zástupci OO dne 19. 4. 2018.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Bc. Martina Pešulová

vedoucí oddělení

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

500070 - odd. KS a vztahy s odbory

 

Má bezprostřední reakce e-mailem zpět:

"Odborová rada vnímá toto ohlášení jako nesolidní přístup k sociálnímu partnerovi. Nedivil bych se, kdyby tento postup vyvolal negativní reakce od zaměstnanců, kteří vkládali naděje k jednání a někteří kvůli tomu i odkládali svůj odchod za lepším. Takto by se zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům a jejich zástupcům chovat neměl…"        -JZ-