Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Proběhlo  jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 24. 10. 2019 ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:  

 

protože již byl podán návrh KS na rok 2021+ a dál, byl schválen návrh termínu pro vyjednávání a to pátek 29.11.v 8hodin

 

1.      místo diskuze s GŘ, který nebyl přítomen, proběhla diskuze s odbornými řediteli

 

2.      Projednání - Plán předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020. Byly jsme vyzváni k předložení návrhů do prosince 2019.

 

3.      Flash Report- informace o ekonomice společnosti, o výlukách o provozních záležitostech a mzdové a personální tabulky.

 

4.      Projednávání - Navýšení objemu přesčasové práce na rok 2019- odbory schváleno. Nikde nejsou lidi a objem přesčasů tak neustále roste…

 

5.      Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách DPP- diskuze o elektrobusech a jejich výhodnosti pro Prahu a střední Čechy.

 

6.      Migrace a design vstupních karet- předložen nový model, diskuze o oprávnění kdo kam co…

 

7.      Kontrola zápisu – různé podněty na interpelace a odpovědi, diskuze nad body.

 

8.    Diskuse – závěrečné všeobecné kolečko námětů a stížností.

 

informoval jsem, že pošta zvedá terif na 190,-/hod, apeloval aby se DPP zaměřil na ženy řidičky a na částečný úvazek..na možnost přivydělat si- dle mne je to potenciál… osekaly by se tím hroty dlouhých směn u šejdrů.

Bude změna jízdného ?  Studie Ropidu navrhuje navýšení, ale jde o politicky citlivé téma…nicméně cena jízdenky versus náklady není dobrá- jsme pod 20% náklady na jízdu

Kačerov – problém s přijímáním řidičů….prý je tam nechtějí…přitom lidi nejsou….

 

Nabízím možnost -našim členům- zasílání podkladů pro jednání odborů s managementem, aby se mohli seznámit sami s projednávanou tématikou. Pokud některý z členů má zájem, nechť se na mne obrátí… vždy však  jde o rozsáhlý materiál 10 i více Mb dat…