Zveme vás na akci stmelování kolektivu.

Akci pro členy Odborové rady pořádá pan Jiří Hanuš,
dne 8. března, od 16hodin v hostinci Na staré vozovně v Muzeu Střešovice.

Zájemci o účast nechť kontaktují p. Hanuše

na 774 746 809 eventuálně na e-mail: hanus@zoosdmotol.cz